Iz tvrtke Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. obavještavaju korisnike usluga s područja općine Martinska Ves da zbog ograničenja kretanja vozila iznad 5 tona preko mosta u Martinskoj Vesi nisu u mogućnosti sakupiti i odvesti komunalni otpad iz sljedećih naselja: Lijeva Martinska Ves, Luka Lijeva, Mahovo, Setuš, Trebarjevo Lijevo, Tišina Erdedska, Lijevo Željezno, Palanjek i Put Palanjek.

Mole se korisnici kojima miješani komunalni otpad nije sakupljen da isti odlažu u vrećice koje će zajedno s posudama za odlaganje otpada biti sakupljene i odvezene prvom prilikom kada to uvjeti na cesti budu dozvoljavali.

 

Izvor: gos.hr