Portret prosječnog hrvatskog poduzetnika


Bilo da ste poslovni laik, posjedujete neko poduzeće ili razmišljate o pokretanju vlastitog posla, podaci o BDP-u, inflaciji, zaposlenosti, prosječnim plaćama ili trgovini na malo zasigurno putem medija učestalo pronalaze put do vas. No, postoji pregršt raznolikih podataka iz poslovnog svijeta, koji pomažu u stvaranju predodžbe o stanju u gospodarstvu, a s kojima možda niste u tolikom doticaju. Stoga smo odlučili osmisliti poslovni identitet novopečenih poduzetnika koje smo, za potrebe ove priče, odlučili nazvati Marija i Ivan.

Korak u samostalne vode

Protagonisti naše priče odlučili su krenuti od nule te pokrenuti vlastiti posao. Prvi korak na njihovu samostalnome poslovnom putu bio je pokretanje vlastitoga trgovačkog društva, točnije društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), koje je u prosincu 2017. imalo udio od 76,7% u ukupnom broju trgovačkih društava. U istome mjesecu 21,8% trgovačkih društava bila su jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), a samo 0,8% činila su dionička društva (d.d.).

Time su postali ravnopravni osnivači društva te doprinijeli da se barem malo poveća udio rukovoditeljica. Naime, prema Eurostatovim podacima, u 2016. u Hrvatskoj je samo trećina, točnije 30% rukovoditelja bilo ženskog spola. 1

Ujedno su povećali i broj od nešto više od 227 tisuća aktivnih poslovnih subjekata te se pridružili udjelu od 77,7% aktivnih pravnih osoba u privatnom vlasništvu, koliko ih je zabilježeno u prosincu 2017.

„Zasučimo rukave!“

Dugogodišnje kolege Marija i Ivan prije ulaska u poduzetničke vode radili su u djelatnosti koja je u prosincu 2017. imala najviše zaposlenih – prerađivačkoj industriji. Stoga su svoju poduzetničku sreću odlučili iskušati u istoj djelatnosti. U posljednjemu mjesecu 2017. na
drugome mjestu po broju zaposlenih bila je Trgovina na veliko i malo, dok je na trećemu mjestu bilo Obrazovanje.

Iako su u svoj poslovni pothvat krenuli sa samo nekoliko zaposlenih, to ih nije zabrinulo. Ohrabrio ih je podatak da je čak 48,2% aktivnih pravnih osoba u Hrvatskoj mali kolektiv, tj. imaju od 1 do 9 zaposlenika. Budući da je njihov d. o. o. smješten u Gradu Zagrebu, ušli su u statistiku koja unatrag 15 godina upućuje na to da je gotovo trećina registriranih poslovnih subjekata smještena u Gradu Zagrebu. Prema posljednjim raspoloživim podacima, onima za prosinac 2017., 32,3% ih je bilo smješteno u toj županiji, a slijede ju Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska županija

Nagrada za odrađeno dolazi na kraju

Nakon svih planiranja, poslovnih strategija i suočavanja s administracijom, novopečeni poduzetnici Marija i Ivan konačno su došli do kraja prvoga radnog mjeseca te stavke koja oduvijek budi najviše interesa – isplate plaće. Kao jedan od parametara poslužio im je podatak o iznosu prosječne neto plaće koja je u studenome 2017. iznosila 6 190 kuna, dok je u prerađivačkoj industriji ona iznosila 5 711 kuna. Najvišu plaću imali su zaposlenici u zračnom prijevozu (10 712 kuna), financijskim uslužnim djelatnostima, osim osiguranja i mirovinskih fondova (10 307 kuna), a potom zaposlenici u djelatnosti proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda (9 509 kuna). S druge strane, najmanja prosječna neto plaća isplaćena je u djelatnosti proizvodnje odjeće (3 776 kuna), zaštitnim i istražnim djelatnostima (3 777 kuna), uslugama u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnostima uređenja i održavanja krajolika (3 880 kuna).

Biznis na duge staze?

Ipak, ono što će Mariju i Ivana na njihovu poslovnom putu vjerojatno najviše zanimati jest hoće li se njihov posao održati. Naime, od godine kad su poduzeća rođena u razdoblju od pet godina prati se njihova aktivnost te bilježi postotak preživjelih tvrtki. Na taj način dobiva se petogodišnja stopa preživljavanja koja je, prema privremenim podacima, u 2016. iznosila 43%, što je za 6% više preživjelih poduzeća nego u prethodnome petogodišnjem razdoblju.
Kakve god poslovne odluke donosio, naš bi poduzetnički duo na umu uvijek trebao imati izjavu jednoga od najvećih biznismena suvremenog doba, Stevea Jobsa: „Velike stvari u biznisu nikad nije uradila jedna osoba. Uradio ih je tim ljudi.“

Izvor: DZS

Foto: Pixabay