Anketa za roditelje školaraca

    Vjerujete li gradonačelnici da su zgrade dobro pregledane, sigurne uslijed novih potresa i hoćete li slati djecu u ponedjeljak u školu?