Temeljem TISPOL-ovog Plana aktivnosti za 2018. godinu, na području država Europske unije održat će se 24-satni pojačani nadzor brzine, shodno čemu će takav nadzor biti proveden i na području svih policijskih uprava u Republici Hrvatskoj, pa tako i na području Policijske uprave sisačko-moslavačke. Nadzor će biti poveden od 6 sati 18. travnja do 6 sati 19. travnja ove godine.

“U akciju uključujemo i naše građane i to na način da predlažu lokacije na kojima smatraju da bi se trebala mjeriti brzina. S toga pozivamo građane da na e-mail adresu ove Policijske uprave sisacko-moslavacka@policija.hr od 3. do 13. travnja dostave lokacije na kojima bi željeli da se nadzire brzina, nakon čega će biti izabrane one lokacije koje su prema procjenama pogodne za nadzor.” – objavljeno je na stranicama PU Sisačko-moslavačke.