Od danas, 3. svibnja 2021. građanima je na raspolaganju novi portal e-Građani informacije i usluge. Prvi put su usluge za građane i poslovne korisnike objedinjene na jednom mjestu.

Odsad svatko može koristiti usluge i u ime svoje maloljetne djece ili u ime poslovnog subjekta čiji je ovlašten zastupnik. Portal svakom korisniku dodjeljuje korisnički pretinac u koji stižu obavijesti i elektronički dokumenti i korisnički profil. Portal e-Građani odsad se može koristiti na svim uređajima – na mobitelu, računalu ili tabletu.

Novi portal prvi put obuhvaća sve hrvatske građane i sve one koji u Hrvatskoj namjeravaju živjeti, čak privremeno, poput digitalnih nomada.
Portal odsad pruža jasne upute za korištenje vjerodajnica (kojima se dokazuje identitet na internetu) i informacije o besplatnim državnim vjerodajnicama: mToken i ePass. Usto i dalje je moguće prijavljivanje na portal e-Građani drugim poznatim sredstvima, poput e‑osobne iskaznice ili tokena internet bankarstva.

Platforma donosi 6 glavnih novosti:
– jedna prijava otvara sva vrata. Odsad se pruža jedinstven način prijave za građane i
poslovne korisnike. Po OIB-u portal prepoznaje sve subjekte u čije ime korisnik može
djelovati npr. maloljetno dijete ili u ime nekog poslovnog subjekta.
– profil korisnika u kojem se može uređivati prečice često korištenih usluga ili odrediti
koliko se često želi davati privolu na obradu osobnih podataka.
– korisnički pretinac se sada dodjeljuje svim korisnicima
– jednostavno, informativno i intuitivno sučelje
– prepoznatljivu crvenu navigacijsku traku koja se provlači kroz sve usluge gdje god se na
sustavu nalazili. Traka sadrži profil korisnika, filtar usluga, korisnički pretinac, promjenu
subjekta kojeg korisnik zastupa (e‑ovlaštenja) te omogućava podešavanje za
pristupačnost.
– korisničku podršku s brojem telefona, adresom elektroničke pošte i odgovorima na često postavljana pitanja.

Roditeljima ova platforma odsad omogućava korištenje usluga za svoje maloljetno dijete putem nove funkcionalnosti e-ovlaštenja. Roditelji će sad, primjerice, preko usluge Portal zdravlja moći obnoviti terapiju za svoje dijete. Odobrenje za obnovu terapije treba od pedijatra ili liječnika osobno zatražiti prilikom prvog propisivanja.

E-Građani također prvi put donosi profil korisnika koji omogućava personalizaciju, te će roditelji koji koriste usluge za svoje dijete moći, u svom profilu e-Građana, kreirati grupu prečica koje su namijenjene isključivo njihovom djetetu, što će olakšati često korištenje.
Nova funkcionalnost je i što će fizička osoba pri prijavljivanju u portal e-Građani svojom osobnom vjerodajnicom, primjerice tokenom internet bankarstva, imati uvid i u sve tvrtke u kojima je osoba ovlaštena za zastupanje. Moći će i dodjeljivati prava svojim zaposlenicima putem nove funkcionalnosti e‑ovlaštenja. Uvid u listu tvrtki dostupan je korisnicima na navigacijskoj traci pritiskom na strelicu pokraj svog imena te pritiskom na tipku promjena subjekta. Građani koji koriste poslovne usluge moći će kreirati grupe prečica namijenjene poslovnoj svrsi.

Portal e-Građani odsad se obraća i svim Hrvatima izvan domovine. U toj se kategoriji mogu pronaći korisne informacije o programima, stipendijama, podacima o povratku u domovinu ili ostvarivanju hrvatskog državljanstva te popunjavanju registra svih Hrvata diljem svijeta.
Prvi se put svim stranim državljanima koji žive u Hrvatskoj pružaju informacije o tome kako mogu koristiti portal e-Građani, bili oni u Hrvatskoj trajno ili samo privremeno kao, na primjer, digitalni nomadi.

Otklonjena je i velika prepreka koju su dosad imali naši sugrađani koji koriste čitače za slijepe i slabovidne osobe. Novi portal provodi preporuke koje im olakšavaju pristup uslugama u e-Građanima.

Detaljnije informacije potražite na sljedećoj poveznici: https://vlada.gov.hr/vijesti/sve-sto-vam-treba-na-jednom-je-mjestu-dobrodosli-na-novi-portal-e-gradjani/32026