Od 2012. godine u gradu Petrinji održava se kulturna manifestacija pod nazivom Petrinjske legende i priče u organizaciji Grada Petrinje. Program popraćen turističkim obilaskom centra grada i glazbeno-scenskim nastupom, pripovjeda o legendama ili povijesnim događajima okolice Petrinje.

Na Gradskom rukometnom stadionu prikazana je legenda o prokletniku s Peckog jezera koju su opjevali hrvatski pjesnici i povjesničari Ivan pl. Trnski i Đuro Arnold.

Pecko jezero se nalazilo na vrhu Hrastovačke gore te se smatra kako je zbog vapnenačkog dna nestalo prilikom jakog potresa.

Iako jezero danas ne postoji, ostaju priče koje se i dan danas prenose s generacije na generaciju, a jedna od njih govori o nesretnoj ljubavi bana i banice koja je suzama napunila jezero nakon suprugove nevjere. Ban bijaše utopljen u jezeru i zarobljen na dnu zlatnim lancima. Svakog sirotog čovjeka koji dođe na jezero uznemiravati njegovu tišinu, ban povuče na dno te ga utopi.

Sudionici glazbeno-scenskog programa:

Dramska sekcija Petrinjski akordi, Mario Valentić, Umjetnička udruga Otvorena vrata, Plesni klub Petrinia,ustanove i udruge u kulturi: POU Hrvatski dom i Interpretacijski centar baštine Banovine, udruga Terra Banalis, Miroslav Arbutina – foto klub Siscia Obscura, Ivan Novak, Dora Lovreković i Laura Sučec

Tekst i dramaturgija: Matea Andrić

Režija: Gordana Šelendić

Produkcija: Ivanka Držaj

Scenografija: Valentino Valent

Kostimografija: Krojački obrt Slavica i Jana

Tonska obrada: Goran Brebrić