6 C
Sisak
Utorak, 6 prosinca, 2022
Oglas
Naslovnica Obrazovanje Osmaši, istražili smo što vam pruža Industrijsko – obrtnička škola Sisak!

Osmaši, istražili smo što vam pruža Industrijsko – obrtnička škola Sisak!


Industrijsko – obrtnička škola Sisak smještena je u gradu Sisku i prostor u kome se nalazi dijeli s još jednom sisačkom srednjom školom. U školi se, na vrlo kvalitetan način, obrazuju mladi u području strojarstva i elektrotehnike.

Kvaliteta obrazovanja srednjoškolaca u ovoj školi prepoznatljiva je daleko izvan granica same ustanove, kako na razini Sisačko – moslavačke županije, tako i od strane nadležnih državnih institucija.

Po završetku školovanja, učenici Industrijsko – obrtničke škole Sisak, obrazovani na kvalitetan, suvremen i stručan način, prepoznatljivi su na tržištu rada i vrlo brzo se zapošljavaju.
O školi, uvjetima rada i ostalim temama razgovarali smo s gđom. Slađanom Tadić, ravnateljicom Industrijsko – obrtničke škole Sisak.

Možete li za početak čitateljima našega portala predstaviti Industrijsko – obrtničku školu Sisak ? Kada je osnovana, koliko učenika i djelatnika broji, za koja se sve zanimanja obrazuju Vaši učenici?

Industrijsko- obrtnička škola Sisak osnovana je Odlukom Skupštine općine Sisak od 28. svibnja 1992. godine, a započela je s radom 1. rujna 1992. godine. Industrijsko-obrtnička škola Sisak je pravni slijednik Industrijske škole Sisak (1947.-1951.) , Škole učenika u privredi Sisak (1951.-1959. ), Škole s praktičnom obukom i Tehničke škole Sisak (1960.-1973.), Kemijske škole Sisak, Školskog centara za metalce Sisak (1973.-1977.) , Školskog metalurško-tehnološkog centra Sisak (1974.-1977.), Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje metalske, metalurške, naftno-petrokemijske, kemijske i elektro – djelatnosti Sisak (1977.- 1980.), Centra usmjerenog obrazovanja Norbert Veber (1980.-1992.).
U šk. god. 2018./2019. u Industrijsko-obrtničkoj školi Sisak obrazuje se 161 učenik u području strojarstva i elektrotehnike u B, C i JMO programu, u zanimanjima: automehaničar, automehatroničar, autolimar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, bravar, CNC operater, mehaničar poljoprivredne mehanizacije, autelektričar, elektroinstater, elektromehaničar.
U školi je zaposleno 56 zaposlenika od toga 19 nastavnika teorijske nastave i 13 nastavnika praktične nastave, 2 stručna suradnika te uprava škole i pomoćno-tehničko osoblje.

Osim spomenutih programa kroz koje se obrazuju učenici, u školi postoji mogućnost obrazovanja odraslih. Možete li nam pobliže objasniti što to znači i na koji način se provodi takva vrsta programa?

Škola ima odobrenje za obrazovanje odraslih polaznika u svim zanimanjima kao i u redovnom obrazovanju. Ove školske godine ne obrazujemo odrasle polaznike.
Kakav je, općenito, odaziv za upis u zanimanja za koja se učenici obrazuju u ovoj školi?
Odaziv za upis u trogodišnja strukovna zanimanja u području strojarstva i elektrotehnike je slab unatrag 5 godina, kada su počeli elektronski upisi u srednje škole. Tada je MZO ukinulo bodovni prag za upis u četverogodišnje škole.
Prije toga u našu školu bilo je upisano preko 350 učenika.
Možete li našim čitateljima približiti rad učenika u Vašoj školi, obzirom na specifičnost zanimanja za koja se školuju? Kakvi su uvjeti rada? Znamo da uz teorijsku nastavu učenici imaju i praktičnu nastavu. Gdje se izvodi praktična nastava i u kakvim uvjetima?
Učenici koji se obrazuju u našoj školi teorijsku nastavu realiziraju u klasičnim i specijaliziranim učionicama.
Praktična nastava realizira se u školskim radionicama, kod obrtnika i u poduzećima.
U Školskoj radionici imamo opremljene radionice za automehaniku, vodoinstalacije, grijanje i klimatizaciju, zavarivanje, ručnu i strojnu obradu, strojobravarsku radionicu i elektro radionicu.
Poseban odjel je za CNC obradu gdje raspolažemo sa dva nova proizvodna stroja CNC tokarilicu i glodalicu.

Znamo da je u 94 tehničke škole u Europi otvoren HTEC centar (Haas tehnički edukacijski centar). Vaša škola je druga takva škola u Hrvatskoj. Što je HTEC centar i kako doprinosi boljoj kvaliteti rada u Industrijsko – obrtničkoj školi?

HTEC pomaže učenicima cijeniti potencijal CNC tehnologije nudeći im mogućnost učenja na strojevima koji su među najboljima na svijetu, otkriva im svijet moderne proizvodne tehnologije koji je visoko tehnološki, čist, sofisticiran i intelektualno izazovan, dijeli uzbuđenje korištenja naprednih sustava koji pretvaraju ideje u nove proizvode, stimulira mlade umove pripremajući novu generaciju tehnologa, inovatora i poduzetnika.
Postajući dio HTEC zajednice svoje veliko iskustvo u odgoju i obrazovanju budućih vještih radnika i majstora podižemo na visoki tehnološki nivo, uvodimo nove, suvremene metode rada.
Svaki napredak započinje učenjem, a svako učenje gotovo uvijek započinje s učiteljem. Našim nastavnicima HTEC pružit će izuzetne uvijete rada kao i pomoć i podršku HTEC obitelji širom svijeta.
Alatni strojevi oblikovali su našu prošlost, a oblikovati će i našu budućnost.

Nabavku opreme Tehničkog edukacijskog centra pomogla je i Sisačko – moslavačka županija. Na koje se još načine Županija pomaže rad Vaše škole?

Škola ima vrlo dobru suradnju sa SMŽ koja je prepoznala značaj obrazovanja u ovim zanimanjima te financijski znatno pomaže u opremanju Škole. Osim opremanja Škole, stipendira učenike u deficitarnim zanimanjima.
Zanimanja za koja se školuju vaši učenici vrlo su zanimljiva, neka od njih vrlo specifična. Kroz rad, učenici zasigurno pokazuju svoje kvalitete u danim područjima rada. Podrazumijeva li to uključenost škole u još neke projekte? Sudjeluju li učenici na smotrama i natjecanjima i kakva su tu postignuća?
Učenici sudjeluju na smotrama i natjecanjima iz strukovnog područja u zanimanjima plinoinstalter, vodoinstater, instalater grijanja i klimatizacije i elektro struke.
Učenici postižu zapažene rezultate.
Osim natjecanja i smotri u strukovnom području, učenici se uključuju i u druge aktivnosti gdje također postižu zavidne rezultate. U projektu „Tulum s(l)ova“ – čitanje iz užitka, naša Školska knjižnica četiri puta za redom proglašena je najboljom u tom području.
Pod vodstvom profesorice hrvatskog jezika i u suradnji sa Školskom radionicom na CarNetovom natječaju na temu Lektira na pozornici kazališta Škola je osvojila prvo mjesto s temom Vremeplov , čija je autorica teksta prof. hrvatskog jezika, a lutke za predstavu su osmislili i izradili na praktičnoj nastavi učenici u zanimanju CNC operater.
Učenici su izradom slova obilježili i Dan hrvatske glagoljice izradom slova na CNC strojevima, izradom slova od metalnih cijevi, elemenata za vodoinstalacije i centralno grijanje, te od elektromaterijala.

Osim redovne nastave ( teorijske i praktične ) organizira li škola izvannastavne sadržaje za učenike, sukladno svojim sklonostima i interesima? Ako da, koji su to sadržaj i kako ste zadovoljni učeničkim uključivanjem i postignućima u njima?

Učenici su uključeni u Školski sportski klub IOŠ te sudjeluju na sportsim natjecanjima srednjih škola.
U školi je aktivna Planinarska sekcija koja osim planinarenja organizira i biciklijade.
Učenici su uključeni u projekte „KLIK-navika odgovornog ponašanja“ u organizaciji Autokluba i PU Sisačko-moslavačke, „Zdrav za pet“ u organizaciji PU SMŽ te ostala događanja koja se organiziraju na području grada.

Vjerujemo kako je veliki izazov bit na čelu jedne ovakve odgojno – obrazovne ustanove. Koliko dugo obnašate dužnost ravnateljice ove škole? Koji su to izazovi s kojima se susrećete u kako ih rješavate? Kome se najčešće obraćate za pomoć i potporu kako bi škola funkcionirala na najbolji mogući način?

Doista je velik izazov biti na čelu ovakve odgojno-obrazovne ustanove. Kao što smo naveli, u našoj školi obrazuju se učenici za tržište rada, što znači da osim teorijske nastave imaju i praktičnu nastavu. Fond sati praktične nastave je različit, od 500 sati godišnje u zanimanju CNC operater do 830 sati za zanimanja u jedinstvenom modelu obrazovanja.
Da bi se organizirala praktična nastava važno je osigurati materijal, alat, uređaje i strojeve. Alati su skupi, učenici su početnici i često dolazi do oštećenja istih. Međutim, da bi stekli vještine rada nužno je da raspolažu sa svim navedenim što je financijski jako teško izvodivo jer dobivamo sredstva po razrednom odjelu i broju učenika.
Budući da sad imamo samo 10 razrednih odjela ( prije 14) i 161 učenika (prije 350) dobivena sredstva su mala, oko 10.500,00 kn mjesečno. Teško je s tim planirati sve potrebe na teorijskoj i praktičnoj nastavi . Ali snalazimo se. Naši učenici kroz praktičnu nastavu vrše i proizvodne poslove ( izrada školskih klupa i stolica, strojnih dijelova) , te na taj način osiguramo nešto sredstava za nabavu materijala, alata, uređaja i strojeva.
Za potporu se često obraćamo pročelniku Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport SMŽ, gospodinu Darjanu Vlahovu, koji nam uvijek pomogne, te smo uz njegovu pomoć uredili radionice, nabavili novu CNC tokarilicu, aparat za zavarivanje, računala.

Dužnost ravnateljice obnašam od 2006. godine, problemi su uvijek isti, nedostatak financijskih sredstava, ali sad je najveći problem nedostatak učenika, nezainteresiranost učenika za upis u zanimanja koja mi obrazujemo.

Mislim da bi roditelji učenika koji donose odluku o upisu u 1. razred srednje škole trebali sa svojim djetetom razgovarati o prednosti upisa u neko zanatsko zanimanje, jer po završetku školovanja mogu se zaposliti, otvoriti vlastite obrtničke radionice, firme. Svi naši učenici , posebno u zanimanjima CNC operater, vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije zapošljavaju se po završetku školovanja. Osim toga postoji i mogućnost daljnjeg obrazovanja.

Informacije:

Industrijsko – obrtnička škola Sisak
Adresa:
Ul. Marijana Cvetkovića 20, 44000, Sisak