Svećenički dan Sisačke biskupije održan je u četvrtak, 3. veljače u Dvorani sv. Ivana Pavla II. u sisačkom Velikom Kaptolu pod predsjedanjem biskupa Vlade Košića. Gost predavač bila je izv. prof. dr. sc. Valerija Kovač s KBF-a u Zagrebu, a govorila je na temu „Riječ Božja i ljudske riječi“.

S. Valerija je uvodno naglasila da izraz “riječ Božja“ iz naše ljudske perspektive nije samorazumljiv i tek kroz činjenicu da se Bog objavio čovjeku može se sadržajnije shvatiti što se pod tim izrazom misli. Upravo na pozadini Božje samoobjave, izraz „riječ Božja“ upotrebljava se u različitim značenjima, počevši od preegzistentnog i utjelovljenog Logosa, preko proročke riječi i riječi Zakona, do Isusovih riječi, riječi njegovih svjedoka i Svetoga pisma. Ta raznolikost nadalje pokazuje da je s Božjom riječi usko povezana ljudska riječ, preko koje ona do nas dolazi.

Predavačica je opširno govorila i o kristološkoj dimenziji „riječi Božje“, o Isusu Kristu kao utjelovljenoj Riječi Božjoj i o njegovim riječima o Bogu. Krist nam otkriva da Božja objava svijetu i čovjeku ima svoj razlog u Božjemu otajstvu trinitarne ljubavi, u koju poziva i samoga čovjeka. Krist je objavitelj Boga na različite načine, a među njima se ističe navještaj i uprisutnjenje Božjega Kraljevstva. Uz blaženstva i antiteze, Isusov poseban govorni doprinos su prispodobe, kojima navješćuje novi poredak Božjega Kraljevstva usred svakodnevnoga života.

Nova etapa Isusova navještaja događa se procesom transformacije, koji se otvorio događajem njegova uskrsnuća. Od navjestitelja postaje navještaj, od učitelja nauk. S. Valerija je precizirala da se radi o riječi očevidaca i svjedoka, koji ne govore o Isusu samo u uskrsnoj retrospektivi, nego navješćuju njegovu živu prisutnost u Crkvi po snazi Duha Svetoga. U tome živome procesu riječi navještaja odvija se i upismenjenje „riječi Božje“.
U završnome dijelu predavanja s. Valerija je istaknula kako smo pozvani ostvariti osobnu bliskost s „riječju Božom“, a ne samo poznavati je intelektualno. Samo u osobnoj interakciji s „riječju Božjom“ nastaje naša osobna riječ vjere kao odgovor na nju. Da bismo postigli taj cilj, s. Valerija je predstavila nekoliko temeljnih interakcija s „riječju Božjom“: slušanje i čitanje, osobni i eklezijalni čin vjere, šutnja, molitva, osobno svjedočenje, teološko produbljivanje, prikladan govor, uvažavanje vremena u kojem živimo.

U drugom dijelu susreta biskup Košić je izvijestio o aktualnostima i nadolazećim događajima u biskupiji. Posebno se osvrnuo na sinodalni hod Crkve te je predstavio hodogram prema kojem se on odvija u Sisačkoj biskupiji. Do kraja veljače, odnosno početkom ožujka, trebale bi biti završene rasprave i ispunjeni upitnici u župnim zajednicama, do 21. ožujka razgovarat će svećenici na razini dekanata, a 1. travnja održat će se Sjednica Biskupijskog pastoralnog vijeća gdje će se donijeti zaključni prijedlozi. Biskup je i izrazio veliko zadovoljstvo što je u ovoj pastoralnog godini Božje Riječi u biskupiji na župe distribuirano više od 500 biblija. Govoreći o nadolazećim događajima istaknuo je Stepinčevo koje će biti proslavljeno 10. veljače u Budaševu i 13. veljače u Kutinskoj Slatini te Dan bolesnika 11. veljače u Topuskom i 12. veljače u Sisku.

Svoje planove i aktivnosti za buduće razdoblje predstavili su i povjerenici i voditelji pojedinih Biskupijskih ureda. Koordinator sinodalnog puta dr. Ivan Petrović detaljno je pojasnio materijale i upitnike koji su poslani na župe ali i potaknuo okupljene svećenike da u taj put uključe ne samo zauzete vjernike već i djecu i mlade bliske Crkvi. Povjerenik za pastoral braka i obitelji vlč. Branko Koretić podsjetio je na Nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u Ludbregu kao i Svjetski susret obitelji, a voditeljica Ureda za kulturu Spomenka Jurić izvijestila je o tijeku radova na sanacije crkvi i župnih kuća nakon potresa.

Na kraju, u raspravi, svećenici su se osvrnuli na visoke cijene plina i struje, koje posebno pogađaju samostane i druge crkvene ustanove, a koje bi trebali revidirati jer je to postalo pitanje opstanka tih zajednica.


Sljedeći Svećenički dan održat će se 3. ožujka, a predavanje će održati vlč. Odilon Singbo.
(SV)