Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak o otpisu potraživanja za isporučenu električnu energiju za razdoblje siječanj, veljača, ožujak, travanja, svibanj i lipanj 2022. godine. Krajnji potrošači moraju zadovoljavati jedan od uvjeta:

– da su bili nastanjeni u stambenim objektima kojima su dodijeljene oznake N1, N2, PN1 ili PN2, a koji su obilježeni crvenom odnosno žutom naljepnicom, ili
– da su korisnici ili su članovi njihovog kućanstva korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu ili imaju priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja.

Slijedom navedenog, molimo korisnike sustava socijalne skrbi kojima nisu otpisana potraživanja za električnu energiju da se obrate u nadležan centar za socijalnu skrb ili samostalno ispune zahtjev za otpis te dostave e-mailom na info.dpsisak@hep.hr, ili ods.potres@hep.hr ili osobno na šalter HEP-a u Sisak. Jedinstveni kontakt broj telefona HEP-ODS d.o.o.-Elektre Sisak je 0800 300 418.

Također, Vlada je na sjednici donijela odluku kojom se zadužuje HRT da u svrhu sanacije štete na potresom pogođenim područjima pridonese na način da se obveznicima RTV pristojbe stradalim u potresu u Sisačko-moslavačkoj županiji, otpišu potraživanja nastala po osnovi RTV pristojbe. Korisnici moraju zadovoljavati jedan od prethodno navedena dva uvjeta (žuta ili crvena naljepnica ili korisnici sustava socijalne skrbi).

Potrebno je dokaz o oštećenju stambenog objekta ili dokaz da su korisnici sustava socijalne skrbi (presliku rješenja o priznavanju prava ili potvrdu nadležnog Centra) i presliku uplatnice, poslati na e-mail: pristojba@hrt.hr ili poštom na adresu: HRT, Prisavlje 3, Zagreb.

Izvor:grad-glina.hr

Foto: vlada.gov.hr