U ponedjeljak, 1. ožujka pokrenut je nacionalni sustav prijavljivanja građana zainteresiranih za cijepljenje protiv COVID-19. Osim prijavama svojim liječnicima obiteljske medicine, građanima je dostupna prijava preko cijepise.zdravlje.hr ili pozivom na besplatan broj 0800 0011.

Od ponedjeljka, 1. ožujka 2021., svi hrvatski državljani i osobe s prebivalištem i boravištem u Hrvatskoj mogu se prijaviti za cijepljenje preko internetske stranice cijepise.zdravlje.hr, ili za one koji nemaju pristup internetu, putem besplatnog telefona 0800 0011 gdje će njihove prijave biti zaprimljene i zabilježene u središnjem evidencijskom sustavu. Za prijavu je dovoljan OIB ili MBO tj. broj osigurane osobe sa zdravstvene iskaznice te datum rođenja.

Županijski Zavod za javno zdravstvo je otvorio i posebnu liniju putem koje će djelatnici Zavoda umjesto vas ispuniti prijavu na internetskoj stranici. Kontaktirati ih možete svaki radni dan, od 8 do 20 sati, na broj 044 400 554. Kako bi sve funkcioniralo što jednostavnije, mole građane da pripreme ime i prezime osobe koja se prijavljuje na cijepljenje, njen OIB (ili MBO) i datum rođenja.

Građanima s kroničnim bolestima te nepokretnim ili teže pokretnim osobama preporučeno je da se najprije prijave preko svoji liječnika obiteljske medicine. Oni će odrediti njihovo mjesto na listi prioriteta ili će se organizirati cijepljenje prilikom kućnog posjeta ili pomoću mobilnih timova.

Nakon zaprimanja prijave, građani će obavijest o mjestu i terminu cijepljenja primiti na svoje e-adrese, sms porukom ili telefonski, ovisno o svom odabiru prilikom prijave. Osobe od 65 godina i više imaju prednost pred osobama mlađe životne dobi. Cijepljenje će se i dalje provoditi u ordinacijama obiteljske medicine, osobito za kronične bolesnike, u Županijskim zavodima za javno zdravstvo i na punktovima za masovno cijepljenje.

Ovisno o dostupnim količinama cjepiva, sustav će se nadograđivati i prilagođavati potrebama građana i zdravstvenih djelatnika.

Osim mogućnosti prijave, na stranici se nalazi i objašnjenje o tome tko se treba cijepiti, što s onima koji su preboljeli COVID-19, a navedeni su i svi podaci koje je potrebno unijeti u prijavu za cijepljenje.

Sve detaljnije informacije možete u pronaći na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:
https://zdravlje.gov.hr
https://www.hzjz.hr

Cijepise.zdravlje.hr


https://www.zzjz-sk.hr/novosti/sustav-prijavljivanja-gradana-na-cijepljenje-protiv-covid-19

Izvor: vlada.gov.hr