Privremeno se zatvara za sav promet županijska cesta broj 3231 (Glina (D6) – Veliki Obljaj – (gr. R. BiH)) kod mjesta Šibine, radi preljevanja oborinskih voda preko kolnika ceste.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 12. 03. 2018. od 12.30 sati, sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znak zabrane prometa, a ne postoji odgovarajući obilazni pravac.

Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije privremeno je za sav promet zatvorila županijsku cestu broj 3275 (Stankovac (Ž3195) – Slana (Ž3196)) u mjestu Donje Jame, radi izlijevanja rijeke Kupe iz korita.
Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 12. 03. 2018. od 12:30 sati, pa sve do prestanaka uvjera radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znakovi zabrane prometa, a obilazni pravac je županijskom cestom: Ž3196 (Glinska Poljana) – državnom cestom broj D37 (Prekopa) – županijskom cestom Ž3195 (Hađer) i obratno.

Privremeno se zatvara za sav promet lokalna cesta broj 33086 (Skela – Donje Selište – Ž3231) kod mjesta Skela, radi izljevanja rijeke Gline iz korita.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 12. 03. 2018. g. od 12.30 sati pa sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znak zabrane prometa. Ne postoji odgovarajući obilazni pravac.

Privremeno se zatvara za sav promet lokalna cesta broj 33196 (Ž3234- Bijele Vode – D6) kod mjesta Drenovac, a radi preljevanja slivnih voda preko kolnika ceste.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi dana 12. 03. 2018. od 12:30 sati pa sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znak zabrane prometa za sva vozila, a obilazni pravac za vozila je preko naselja Maja (D6) i naselja Majski Trtnik (Ž3234).