O djelovanju Siscijanske kovnice


Jedna od bitnijih povijesnih odrednica antičke Siscije odvila se u III. st., kada je car Galijen u Sisciji utemeljio kovnicu novca (između 259. i 262. godine) s nadglednikom (procurator monetae Siscianae). Naime, car je trebao osigurati redovito plaćanje vojske kako bi sukladno tomu vojska mogla bez zadrške braniti Carstvo u slučaju barbarskih napada sa sjeveroistoka, stoga je postavio kovnicu u Sisciju. Kovnica je djelovala do V. stoljeća, a u njoj se kovao novac od zlata, srebra i bronce, često s oznakom siscijanske kovnice (S – Siscia, SMS – Sacra Moneta Sisciensis, „sveti novac siscijanski“ ili SIS) (Burkowsky 1999: 49).

Lokacija siscijanske kovnice je poznata. Lokalitet se nalazi uz korito rijeke Kupe
u samom središtu Siska, a od 1907. godine spominjao se kao bogato nalazište rimskog
materijala. 1985. godine provedeno je zaštitno arheološko istraživanje na tom lokalitetu,
kada su pronađeni ostatci drvene lađe i drvenih pilota, ali i obilje pokretne arheološke
građe (Šarić 1986: 28-29).

Postoje brojni nalazi koji potvrđuju bogatstvo i raznolikost novca iz siscijanske
kovnice. Najvažniji novac predstavljaju argenteusi Prve tetrarhije. Od ukupno 1500-2000
argenteusa samo se 421 nalazi u sisačkom Gradskom muzeju, dok se preostali argenteusi
nalaze u mnogim muzejima diljem svijeta. Osim argenteusa, Gradski muzej Sisak
posjeduje i 350 kovanica iz različitih rimskih razdoblja (Mirnik 1972: 28-31), a najveći
broj novca potječe iz rimske i siscijanske kovnice novca. Što se tiče vladara na aversu
kovanica, najzastupljeniji vladari u toj zbirci novca su Konstantin I. (8%), Konstancije
II., Trajan, Vespazijan, Konstans, Valens, Gracijan i Marko Aurelije (Mirnik 1972: 28-
31).

Specifičnost Siscije u odnosu na druge gradove Rimskog Carstva na hrvatskom
području predstavljao je rad kovnice novca, ali i novac s oznakama siscijanske kovnice.
Izložen je u poznatim svjetskim muzejima, što izdvaja Sisciju i daje joj međunarodni
značaj kakav mnogi gradovi Rimskog Carstva nisu imali.

Foto: E Bay, Tacitus, 275-276. Aureus (Gold, 4.45 g), Siscia, 276.
Tekst: ANTONELA MUSTAPIĆ