Od danas svi pacijenti prilikom dolaska u prostorije Medicinsko biokemijskog laboratorija u Domu zdravlja, trebaju obratiti pozornost na redomat! Naime, nema više sistema ostavljanja knjižica u kutiji pred ulaznim vratima laboratorija i čekanja prozivanja prezimena.

Potrebno je izabrati jednu od ponuđenih opcija i na ekranu čekati da se pojavi vaš broj!

Ovom novinom zasigurno će se uvesti red kako bi svi pacijenti obavili zdravstvenu uslugu po redu kojem su i došli ali i osigurati privatnost podataka.


Naslovna foto:Komunalac Sisak