Na koordinaciji, koja je, uz sudjelovanje zamjenika župana Romana Rosavca, držana u četvrtak, 5. travnja 2018. godine, obavljeno je ispitivanje opterećenja državne ceste D36 kroz Brezovicu, kao i objekata (mostova).

Kako nisu uočena nikakva oštećenja niti pojave koje bi onemogućavale puštanje u promet za teška vozila, u dogovoru sa upraviteljem cesta utvrđeno je da će državna cesta D36 biti puštena u promet u 14 sati (dok se odrade tehničke aktivnosti) za teški promet. Time je stanje u potpunosti normalizirano i promet će se moći odvijati nesmetano.