Nekadašnja sisačka bojišnica – Komarevo i 57. SAMB “Marijan Celjak”