Natječaj za studentske stipendije zaklade “Fra Bonifacije Ivan Pavletić”


Sisačka biskupija donijela je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija zaklade „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“ u akademskoj godini 2020./2021. Natječaj je otvoren od 12. listopada do 2. studenoga 2020. godine, a na njega se mogu javiti studenti koji zadovoljavaju propisane uvjete

Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

– državljani Republike Hrvatske
– s prebivalištem na području Sisačke biskupije
– upisani na neku visokoškolsku ustanovu u RH u akademskoj godini 2020./2021.
– 1. godine studija s minimalnim prosjekom ocjena zadnja dva razreda srednje škole od 4,0 i minimalnim prosjekom ocjena obaveznog dijela državne mature od 3,5
– 2. godine studija na više s minimalnim prosjekom ocjena od 3,5
– na poslijediplomskom doktorskom ili drugom studiju
– koji za ovu akademsku godinu već ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

– koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se
na  studente upisane prvi put na prvu godinu studija u akademskoj godini 2020./2021.)
– koji su na tome studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s
brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću
akademsku godinu
– koji su u akademskoj godini 2020./2021. drugi put upisali prvu godinu studija na istoj
razini
– koji su mijenjali i upisivali studijski program na istoj razini studija,
– koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2020./2021.

U prijavi je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
– molba
– preslika osobne iskaznice
– potvrda obrazovne ustanove o upisu na školovanje u akad. god. 2020./2021.
– potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija
za studente viših godina (ovjereni prijepis ocjena)
– preslika svjedodžbe zadnja dva razreda srednje škole za studente 1. godine
– preslika svjedodžbe o položenoj državnoj maturi za studente 1. godine
– izjava o članovima zajedničkog domaćinstva
– potvrda Porezne uprave o visini dohotka za sve članove domaćinstva
– potvrda poslodavca o mjesečnim primanjima zaposlenih članova domaćinstva za razdoblje
od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju
– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
– dokaze o priznanjima i postignućima na natjecanjima
– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, više braće i
sestara – rodni list za predškolsku dob, odnosno učeničke i studentske potvrde, dokazi o
invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelja i slično)
– preporuka vlastitog župnika (koji istu upućuje na adresu Zaklade)
– izjava o korištenju osobnih podataka

Traženu dokumentaciju preporučamo dostaviti putem internet stranica Zaklade.

Traženu dokumentaciju i molbu (možete je preuzeti s ove poveznice) može se dostaviti i poštom na adresu: SISAČKA BISKUPIJA, ZAKLADA „FRA BONIFACIJE IVAN PAVLETIĆ“, PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJU, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9, 44000 SISAK. Osobni podaci prikupljeni u postupku provedbe natječaja obrađivat će se u svrhu provedbe istog te će sredinom studenoga na internet stranicama Zaklade bit će obznanjena imena studenata kojima će se dodijeliti stipendije Zaklade za ovu akademsku godinu, a koje će se isplaćivati od prosinca 2020. do rujna 2021. godine.

Ravnatelj Zaklade
Domagoj Mosler