Natječaj: 378.000,00 HRK za ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ – provedba tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Fiksni iznos javne potpore iznosi 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. lipnja do 4. kolovoza 2020. godine.

Svrha natječaja
Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

Korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore
50.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Maksimalni iznosi prihvatljivih troškova za tip operacije 6.2.1. u slučaju građenja (izgradnja novog/rekonstrukcija postojećeg objekta) i opremanja

Maksimalni iznosi prihvatljivih troškova

Izgradnja plivačkih bazena
3.900,00 (prihvatljivo za korisnike koji jesu u sustavu PDV-a)
4.875,00 (prihvatljivo za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a)
Izgradnja građevine
5.200,00 (prihvatljivo za korisnike koji jesu u sustavu PDV-a)
6.500,00 (prihvatljivo za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a)
Opremanje građevine
1.040,00 (prihvatljivo za korisnike koji jesu u sustavu PDV-a)
1.300,00 (prihvatljivo za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a)
Rekonstrukcija građevine
2.500,00 (prihvatljivo za korisnike koji jesu u sustavu PDV-a)
3.125,00 (prihvatljivo za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a)

Dokumentaciju možete preuzeti na poveznici OVDJE