Na današnji dan prije 83 godine rođen je prim.dr. Vladimir Blagaić, ginekolog


Sin Juraja i Štefice. Osnovnu školu završio je u Staroj Drenčini, gimnaziju u Sisku 1956., a diplomirao 1964. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije položio je 1973. na Klinici za ženske bolesti i porode u Zagrebu. Poslijediplomski studij iz perinatologije i neonatologije završio je 1983., a 1986. stekao naziv primarijusa. Zaposlio se 1964. u Medicinskom centru Sisak, a 1965.-1967. radi u Bolnici za alergijske bolesti u Velom Lošinju. Godine 1967. došao je na Ginekološki odjel sisačke Bolnice, gdje je 1974.-1978. obavljao dužnost voditelja operacijskoga trakta, a voditelja Rodilišta i rađaonske operacije. Od svibnja 1991. voditelj je Službe za ginekologiju i porodiljstvo Medicinskog centra Sisak, od 1994. Opće bolnice Sisak. U tom je razdoblju bio predsjednik Stručnog vijeća bolnice Sisak. Dana 27. X. 1997. imenovan je v. d. ravnateljem, a 8. IV. 1998. ravnateljem Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak i na toj dužnosti ostao do umirovljenja 2005.

BLAGAIĆ, Vladimir, ginekolog (Stara Drenčina kraj Siska, 23. VI. 1938.).

Za njegovog ravnateljskog mandata nabavljena je suvremena medicinska oprema i obnovljeni su bolnički objekti. Objavio je dvadeset i pet stručnih i znanstvenih radova u časopisima i zbornicima. Sudjelovao je radovima na simpozijima, kongresima i savjetovanjima iz područja ginekologije te na više kongresa ravnatelja bolnica, a polazio je i tečajeve o zdravstvenom menadžmentu te upravljanju i rukovođenju zdravstvenim ustanovama. Bio je član je Hrvatskog hječničkog zbora i Hrvatske liječničke lovačke udruge te potpredsjednik Sekcije bolnica u Udruzi zdravstva. Dobio je zahvalnice 67. bojne Vojne policije (1998.), Hrvatskog liječničkog zbora (1999.) i župe sv. Kvirina Biskupa (2oo2.) te Spomenicu domovinske zahvalnosti (1999.).

Preminuo je 5. prosinca 2013. godine u 75. godini života nakon kratke i teške bolesti.

Izvor: Sisački biografski leksikon