Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u petak tri javna natječaja za prijam u kadetsku službu na Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu, a uvjeti koje kandidati/kinje moraju ispunjavati navedeni su u svakom pojedinom natječaju.

Na Sveučilištu u Zagrebu natječaj je objavljen za preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva (do 70 kandidata/kinja) te preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja (do 40 kandidata/kinja), na Sveučilištu u Splitu integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo (do 20 kandidata/kinja), dok je na Fakultetu prometnih znanosti raspisan preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Aeronautika-vojni pilot (do 20 kandidata/kinja).

Rok za podnošenje prijava za Fakultet prometnih znanosti (preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Aeronautika-vojni pilot) je 19. travnja 2021. godine, a za Sveučilište u Zagrebu (preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva te preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja) i Sveučilište u Splitu (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Vojno pomorstvo) 10. svibnja 2021. godine.

Kandidati/kinje se prijavljuju u propisanom roku elektronički Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student i pismeno na adresu: Ministarstvo obrane, Središnjica za upravljanje osobljem, Zagreb, Ilica 256b.

Pismene prijave trebaju sadržavati:

-zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona/mobitela
-presliku osobne iskaznice
-uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

U slučaju prijave na više vojnih studijskih programa, kandidat/kinja šalje samo jednu prijavu u kojoj mora jasno navesti za koje se sve vojne studijske programe natječe, a uvjeti koje kandidati/kinje moraju ispunjavati za prijam u kadetsku službu navedeni su u svakom pojedinom natječaju.

Kandidati za kadete/kinje koji ispunjavaju propisane uvjete za prijam u kadetsku službu i koji se u propisanom postupku elektronički prijave Središnjem prijavnom uredu na portalu postani-student u navedenom roku, Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak.

Upise na sveučilišni studij kandidati/kinje provode u skladu s propisima i uvjetima natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu odnosno Sveučilište u Splitu, a u skladu s obavijestima objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva obrane i vojnih studija (vojni.unizg.hr, vojni.unist.hr) odnosno referade Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.

Kandidati/kinje koji zadovolje uvjete odabirnog postupka i upišu sveučilišni studij iz natječaja, krajem kolovoza 2021. godine bit će pozvani na pripremni kamp.

Detaljne informacije u vezi s natječajima nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva obrane www.morh.hr, a dodatne obavijesti kandidati/kinje mogu dobiti na telefone referade Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman” (021/354-927 i 01/3786-666), Središnjice za upravljanje osobljem (01/3784-812 i 01/3784-814), referadi Fakulteta prometnih znanosti (01/238-0202) te u područnim odjelima za poslove obrane i područnim odsjecima za poslove obrane.

Izvor: morh.hr
Foto: morh.hr