Ministar zdravstva Vili Beroš posjetio je Sisačko-moslavačku županiju.
Posjet je počeo radnim sastankom u sjedištu SMŽ u Sisku, gdje je ministra dočekao župan Ivan Celjak.
Uz ministra su bile ravnateljica Uprave za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu Danica Kramarić i administrativna tajnica ministra Zrinka Pivčević, a uz župana Celjaka njegov zamjenik, Mihael Jurić, pročelnica UO za poslove župana Sanja Mioković, pročelnik UO za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU Darjan Vlahov i pročelnica UO za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Alenka Ljubešić.
Na radnom se sastanku razgovaralo o obnovi zgrada Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ i gradnji novih, koja ide dobrom dinamikom. U područje zdravstva usmjeren je velik dio napora koje županijska uprava, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, ulaže u revitalizaciju svog područja. Gradilište u krugu sisačke bolnice, najveće je gradilište u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Uz 7,8 milijuna € vrijednu medicinsku opremu, koju je Županija već nabavila, razgovaralo se i o dodatnoj kupnji opreme.
Najavljeni su i preventivni pregledi, koji će, u okviru nacionalne kampanje, biti provođeni i na području SMŽ. Razgovaralo se i o načinima na koje je Sisačko-moslavačka županija pokrenula privlačenje i dolazak liječnika na područje županije.

Uslijedio je posjet Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i obilazak gradilišta u krugu bolnice (objekti Nove interne, bolničke kuhinje, Stare interne i pedijatrije).
Ministar je rekao kako mu je, zajedno sa županom, drago da može svjedočiti: „… ovoj doista povijesnoj obnovi sisačke zdravstvene infrastrukture. Sjećam se dana kada smo, i nakon prvog i drugog potresa, bili, sagledavali posljedice baš u ovoj zgradi (Stara interna) koja je zaštićeni spomenik kulture i mora se obnoviti pod posebnim uvjetima, za razliku od drugih zgrada, koje se brže obnavljaju. Treba spomenuti da je Vlada RH i Ministarstvo u zdravstvenu infrastrukturu i općenito u zdravstvo, uložila u ovom mandatu preko 100 milijuna €, od toga sedamdesetak milijuna za obnovu. Vjerujem da će se realizirati ono što župan najavljuje, a to je da će Sisak, obzirom na blizinu grada Zagreba, postati destinacija koja će privlačiti mlade ljude i stručnjake, a to nam je iznimno važno. Mi u Ministarstvu moramo voditi računa i o kvaliteti i o dostupnosti zdravstvene zaštite, i uz reformu, koju smo utemeljili, a kojoj je cilj okretanje ka preventivi, moramo razvijati tu dostupnost i primarnu zdravstvenu zaštitu. Sve ovo što vidite upravo je u usmjereno tome da našim građanima osiguramo bolju zdravstvenu skrb i da se svi zajedno borimo za bolje zdravlje hrvatskih građana.“

PRIORITETI U ZDRAVSTVU: OBNOVA I PREVENCIJA

Župan Celjak se kratko osvrnuo na radni sastanak, koji je prethodio dolasku u bolnicu: „Razgovarali smo i o prevenciji, koja je izuzetno važna, pa tako Sisačko-moslavačka županija već nekoliko mjeseci provodi projekt „Županijski kutak zdravlja“, kroz taj projekt opremili smo jedan kombi, u kojem se nalazi medicinsko i nemedicinsko osoblje i obilazimo ruralna područja Županije, te im se pružaju usluge osnovne zdravstvene zaštite i upućuju se naši sugrađani na daljnju obradu, ako je ona potrebna. Razgovarali smo i o projektima koje namjeravamo realizirati, poput mobilnih ljekarni i mobilnih ambulanti.“
Naravno da je obnova prioritet, dodao je župan Celjak, naznačivši to kao najvažniju temu razgovora: „Sisačko-moslavačka županija, uz pomoć Vlade RH i resornog Ministarstva zdravstva, obnavlja brojne objekte s područja zdravstva. Ovdje, u krugu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ pri samom završetku je obnova zgrade Nove interne, gradimo novu zgradu Pedijatrije, obnavljamo zgradu Stare interne. Isto tako gradimo novu zgradu bolničke kuhinje,“ koja će toplim hodnikom biti povezana sa Središnjim paviljonom, rekao je Celjak i nastavio: „Obnavljamo zgradu Citologije, Patologije, uskoro kreće obnova zgrade bolničke ljekarne, Psihijatrije.“
Završena je obnova zgrade Doma zdravlja u Glini, tamo traje uređenje okoliša i uskoro se očekuje otvorenje zgrade. Početkom iduće godine očekuje se dovršetak obnove i vraćanje ordinacija u matičnu zgradu Doma zdravlja SMŽ. Županija uređuje i obnavlja ambulante u ruralnom području, koje nisu obnavljane godinama. Nevezano uz potres, uređene su ambulante u Kratečkom, Galdovu, uskoro kreće obnova ambulante u Topolovcu.
Potres je oštetio ambulante u Sunji, Gori, koje Županija obnavlja, kao i ambulante u sisačkom naselju Caprag.

NOVA ULAGANJA U ZDRAVSTVENI TURIZAM

„Ono što je iznimno važno, a što je ministar posebno naglasio, Sisačko-moslavačka županija je jedina koja je, kao korisnik Fonda solidarnosti, nabavila medicinsku opremu u vrijednosti od 7,8 milijuna €. Zadnja će nam biti obnova objekta koji se nalazi u Petrinji, Novu internu, tamo obnavljamo i zgradu „Stare bolnice“.
Na mjestu bivše Voćarsko-vinogradarske škole gradit ćemo novu zgradu u kojoj će biti smještena fizikalna medicina i rehabilitacija. U Sisku, uz obnovu postojeće zgrade Jodnog lječilišta, proširujemo kapacitete, predali smo na građevinsku dozvolu glavni projekt za izgradnju Nove zgrade Jodnog lječilišta. Radi se o zgradi od 5 100 m2, koja će sadržavati 4 unutarnja bazena i uz fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, dermatologiju i venerologiju razvijat ćemo i zdravstveni turizam, kako u Topuskom, tako i na području grada Siska, kroz ustanovu Jodno lječilište.
Kada završimo obnovu svih naših objekata, kad u njih implementiramo opremu, s pravom možemo reći da ćemo imati najkvalitetnije uvjete za pružanje zdravstvenih usluga u Hrvatskoj, jer ćemo imati potpuno nove objekte, najmoderniju medicinsku opremu. Za dolazak liječnika iz Zagreba važan je i dovršetak autoceste do Siska, od centra Zagreba do centra Siska otprilike 25 minuta. Uz sve to, Sisačko-moslavačka županija je tražila od naših ustanova stanove, koje su imale u vlasništvu. Njih smo obnovili, uredili i opremili 32 stana, koje smo trenutno dali na korištenje sugrađanima koji su izgubili svoje domove u potresu. Oni će, nakon obnove njihovih kuća i stanova, izaći iz tih stanova, što znači da ćemo imati 32 stana na raspolaganju za potrebe naših ustanova. A uz te stanove, dogovorili smo s Ministarstvom graditeljstva, ministrom Bačićem, izgradnju 36 višestambenih jedinica na području SMŽ, od toga 20 na području grada Siska.“
Dvije od tih zgrada bit će točno iznad zgrade Nove interne i očekuje se da će to u budućnosti biti kadrovski stanovi za liječnike.
„Već sada postoji interes liječnika koji dolaze iz Zagreba i u Sisak i u Popovaču i nadamo se da će ta dinamika biti još i pojačana,“ zaključio je župan.

TERENSKI PREGLEDI OSOBA KOJE IMAJU ŠEĆERNU BOLEST U GVOZDU, DVORU I HRVATSKOJ KOSTAJNICI

Ministar Beroš i župan Celjak su sa suradnicima nastavili put do Hrvatske Kostajnice, gdje su u objektu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije upoznati s rezultatima javnozdravstvene akcije pregleda osoba koje imaju šećernu bolest s područja Sisačko-moslavačke županije, koja je održana 23. i 24. studenoga, u suradnji Ministarstva zdravstva, Sveučilišne klinike za dijabetes i endokrinologiju Vuk Vrhovac Kliničke bolnice Merkur i Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije.