Danas se u zgradi Sisačko-moslavačke županije („Zgrada Dunavskog Lloyda“) održao sastanak župana Ive Žinića i zamjenika Romana Rosavca s ministrom državne imovine Goranom Marićem vezano za novi Zakon o državnoj imovini i suradnji ministarstva s jedinicama lokalne samouprave.

Novi Zakon o upravljanju državnom imovinom na snazi je od 14. lipnja 2018. godine i svrha mu je kroz pravni okvir potaknuti učinkovito upravljanje državnom imovinom.

Dobar dio zemljišta, građevina, stanova, poslovnih prostora, odmarališta, nekadašnjih vojarni u vlasništvu Republike Hrvatske stoji neiskorišten.

Prisjetimo se Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici koju je Vlada prepustila županiji, a ona u njoj prepoznala potencijal za otvaranje Centra kompetencija Tehničke škole Sisak za područje elektrotehnike.

Niz je konkretnih mjera sastavni dio novog Zakona o upravljanju državnom imovinom, a
ono najvažnije je što se ubrzava postupak prodaje državnih nekretnina, naime ako nekretnina nije prodana na prvom natječaju po početnoj cijeni, na sljedećem se natječaju ta cijena umanjuje. To do sada nije bio slučaj.
Za jednu od većih boljki nekretnina s neriješenim imovinskopravnim odnosima, primjerice odmarališta na moru koja potječu iz doba bivše SFRJ, pronađen je model dugoročnog zakupa, naime time se ne zadire u pravo vlasništva, a zaustavlja se propadanje nekretnina.

Ono što je od posebne važnosti za lokalno stanovništvo je to što nekretnine u vlasništvu RH koje se nalaze na lokalnoj razini i služe općem dobru, poput škola, bolnica, knjižnica, vatrogasnih domova upisuju se u vlasništvo općina, gradova, odnosno županija.

Ovaj sastanak  bio je prilika i za konkretna rješenja za Općinu Sunja i Grad Petrinju!

Naime potpisan je ugovor s Općinom Sunja o pravu građenja u svrhu izgradnje recikla-žnog dvorišta, a uručena su i dva ugovora Gradu Petrinji o darovanju nekretnine u svrhu gradnje dječjeg igrališta i o darivanju nekretnina u svrhu izgradnje parka s multifunkcionalnim igralištem i vrtnom pozornicom.

Ovom sastanku odazvali su se predstavnici svih gradova i općina Sisačko-moslavačke županije, osim Grada Siska.


Info i foto: smz.hr; Foto: Pixabay.com