Međunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji dan od 2011. godine kada su Ujedinjeni narodi proglasili 11. listopada kao Svjetski dan ženskog djeteta. Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama pružajući im priliku da postignu svoj puni potencijal.

Na današnji dan želimo skrenuti pozornost na još uvijek gorući problem diskriminacije djevojčica i nasilja koje se nad njima provodi u cijelom svijetu, te osnažiti svjetsku zajednicu na poštivanje njihovih ljudskih prava.
Danas u svijetu živi više od 850 milijuna djevojčica. Promijeniti svijet nabolje, znači ulagati u djevojčice.

Ako djevojčica ide u školi, ona ostaje zdrava, uči prave vještine, kasnije u životu ima priliku pokazati koliko zna i može.
Kada djevojka ili žena zarađuje plaću, ona će 90 posto svojih prihoda ulagati u svoju obitelj, te razbijati krug siromaštva.

Gotovo je 70 % žena i djevojaka koje žive u siromaštvu. Kako bi eliminirali siromaštvo moramo ženama i djevojkama osigurati pravo na jednake mogućnosti. Procjenjuje se da čak 17 milijuna djevojčica u svijetu nikada neće stupiti u školsku učionicu.

Kako bismo dali vlastiti doprinos u stvaranju jednakih životnih uvjeta za sve djevojčice, podržimo naše djevojčice, osigurajmo im tople i poticajne uvjete za život, rast i razvoj u vlastitim obiteljima.
Darujmo obilje ljubavi, volimo naše djevojčice!

Izvor:goo.hr, x-ica.com, pixabay