M. Krička za HRT: „U naseljima ne bi trebalo biti ugroze”


Marko Krička načelnik civilne zaštite grada Siska za HRT je izjavio:

„Očekujemo nastavkom dana prolazak vodnog vala rijeke Kupe. Što se tiče rijeke Save za sada je stabilno a zbog vodostaja rijeke Kupe naravno imamo problema sa rijekom Odrom koja će s vremenom zapunjavati prigradska naselja koja su uz rijeku Odru, ali za sada informacije i projekcije su da bi trebalo biti ispod 2014. godine vodostaji s time da bi onda trebali imati samo nekakvih tehničkih problema, u naseljima ne bi trebalo biti ugroze što se tiče ulaska vode u kuće i nekakve ozbiljnije materijalne štete.”

Foto: večernji.hr