HOKU: Zbirka Kraker je jedinstvena i vrijedna zbirka instrumenata za reprodukciju, snimanje i prijenos zvuka


Zbirka Kraker – segment jednog davnog vremena

Kao jedinstvena i vrijedna zbirka instrumenata za reprodukciju, snimanje i prijenos zvuka, „Zbirka Kraker“ je svoje mjesto pronašla u prostoru novotovorenog Interpretacijskog centra industrijske baštine Holandska kuća. Zbirka se sastoji od oko 90 radio — aparata, gramofona, fonografa i drugih tehničkih pomagala, te od preko 1700 ploča, a kroz njih je moguće pratiti razvoj europske i svjetske radio-tehnike kroz povijest.

Osoba zaslužna za prikupljanje ove vrijedne kolekcije predmeta je Sisčanin Velimir Kraker, strastveni sakupljač starih gramofona, radio-aparata i ploča. Iznimno je cijenjen u svom rodnom Sisku, ali i u kolekcionarskim krugovima diljem Hrvatske.  Od 1947. godine bavi se radio-amaterizmom te sakupljanjem tehničkih uređaja za reprodukciju zvuka i nosača zvuka koji datiraju od 1901. do 1950-ih godina 20. st. Veći dio uređaja iz zbirke unikatni su primjerci i još uvijek u funkciji. Sastavni dio zbirke je i fonoteka s originalnim zvučnim zapisima kao i studio opremljen uređajima za presnimavanje i reprodukciju starih snimki, a sadržajno i opsegom izuzetno je značajna ne samo u našim okvirima, nego i daleko šire.

Krakerova ljubav prema zvuku, rodila se još u njegovu djetinjstvu. Od „malih nogu“ je bio u doticaju s tehnikom, a njegov je otac Milovan bio trgovac koji je u svojoj ponudi imao i radio-aparate. Završetkom Drugog svjetskog rata, Velimir Kraker se počeo aktivno zanimati za radio-amaterizam, a od 1947. godine se njime počeo i aktivno baviti. Postupno je amatersko bavljenje tehnikom preraslo u sakupljačku strast koja ne prestaje do današnjeg vremena. Njegova strast je u Sisku ubrzo prepoznata te je dio predmeta koji čine današnju zbirku dobio kao donaciju, posebice gramofonske ploče i dijelove za razne aparate.

Godine 1976. u Narodnoj knjižnici i čitaonici je održana i prva njegova izložba. Tada je imao 20 radio-aparata, a najstariji je bio „Radione“ iz 1926. godine, zatim „Telefunken“ iz 1928./29. godine te „Philips“ iz 1930. Najstariji gramofon koji je tada posjedovao bio je iz 1901. tvrtke „Deutsche Gramophone Geselschaft“.

Vrijednost Krakerove zbirke prepoznao je Gradski muzej Sisak te je 2012. godine krenuo u popisivanje građe s ciljem zaštite predmeta kao jedinstvenog kulturnog dobra. Nakon početnog uvida u građu, uvidjelo se kako se predmeti mogu podijeliti u nekoliko segmenata. Prvi dio čine fonografi, gramofoni, radio-aparati i ostala tehnička oprema s oko 90 predmeta. Drugi dio čine ploče kojih u zbirci ima najviše, čak 1747 ploča, većinom šelak. Treći dio činile su reklamne brošure i publikacije za prodaju gramofona i radio-aparata iz 1920-ih i 1930-ih godina, njih oko 30 komada. Stilski ploče na sebi nose različite tipove glazbe, a gotovo jednako su zastupljene klasična i zabavna glazba.

Kod predstavljanja zbirke javnosti autor je tražio poštivanje njezina integriteta u obliku direktne dostupnosti javnosti. Prikupljajući godinama tu zbirku njegova svijest o njezinoj važnosti nadilazi zatvoreni muzeološki pristup u kojem su predmeti zatvoreni u svoje vitrine u skladu s muzeološkim principima i zakonitostima. On traži da se u muzejski prostor prenese dostupnost zbirke iz njegova doma u kojoj ju je čuvao. Da ona postane mjesto okupljanja, rasprave i slušanja glazbe.

Upravo zbog toga, Velimir Kraker odabire prostor Holandske kuće, starog žitnog skladišta koje datira iz sredine 19. stoljeća i jednog od izuzetnih spomenika industrijske baštine kao idealan prostor za izlaganje ove zaista jedinstvene zbirke predmeta. Jer i njegova zbirka predstavlja industrijski dizajn s kraja 19. i početka 20. stoljeća. No, ona je mnogo više od toga. Kroz nju promatramo napredak jednog segmenta ljudske inovacije od kraja 19. stoljeća do 50 – ih godina 20. stoljeća. Ona govori o napretku tehnologije, industrijskog dizajna, ali i o svakodnevnoj kulturi življenja ljudi u tom razdoblju. Ona predstavlja, riječima samog kolekcionara „jedan živi organizam koji ne smije biti zatvoren u svoju ljušturu već treba biti aktivni sudionik u prenošenju informacija“.

 

Izvor: https://hrcak.srce.hr/157201

Vlatko Čakširan. Zbirka Kraker u Sisku, Muzeologija No.51, 2014., str.

Fotografija: Siscija.hr