U evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Sisak, krajem lipnja 2018. godine, registrirano je 7.036 nezaposlenih osoba, od čega je novoprijavljeno 596 osoba, 38,0% više nego u svibnju 2018.

Broj nezaposlenih po ispostavama:


Dvor                                              346
Glina                                             608
Gvozd                                           314
Hrvatska Kostajnica                      573
Petrinja                                       1.230
Sisak                                          3.323
Sunja                                            445
Topusko                                        197
STRUKTURA NEZAPOSLENIH PO SPOLU I DOBI


Više je nezaposlenih žena, čak 4.080 (58,0%) nego muškaraca 2.956 (42,0%).Najveći ukupan broj nezaposlenih osoba je u dobi od 55 do 59 godina i to čak 1.266osoba! 
Krajem lipnja, u evidenciji nezaposlenih na području PU Sisak, bila je 221 osoba u dobi od 15 do 19 godina, 539 u dobi od 20 do 24 godine, 488 u dobi od 25 do 29 godina, 573 u dobi od 30 do 34 godine, 570 u dobi  od 35 do 39 godina, 674 u dobi od 40 do 44 godine, 796 u dobi od 45 do 49 godina, 992 u dobi od 50 do 54 godine, 1.266 u dobi od 55 do 59 godina i 917 starija od 60 godina. Najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih imaju osobe u dobi od 55 do 59 godina (18,0%).

 

Promotrimo li strukturu obrazovanja nezaposlenih, bez škole i nezavršene osnovne škole 655 je nezaposlenih (9,3%), sa osnovnom školom 2.232 (31,7%), SŠ za zanimanja do 3 god. i škola za KV i VKV radnike 1.993 (28,3%), SŠ za zanimanja u trajanju od 4 i više godina 1.515 (21,5%), gimnazija 174 (2,5 %), viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij  258 (3,7%) te fakulteti, akademije, magisterij, doktorat 209 (3,0%).

NEZAPOSLENOST I ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

U evidenciji nezaposlenih PU Sisak, koncem lipnja 2018. godine, registrirano je 814 hrvatskih branitelja (11,6% od ukupnog broja nezaposlenih).
Krajem lipnja 2018. godine, broj nezaposlenih branitelja manji je za 1,3% u odnosu na svibanj 2018. godine, a u odnosu na lipanj 2017. godine, broj nezaposlenih branitelja manji je za  16,2%.

MJERE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU SISKA

Gradsko društvo Crvenog križa Sisak

U okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” koji  se financira iz Europskog socijalnog fonda, “Program zapošljavanja žena – Zaželi”, u četvrtak je GD Crvenog križa Sisak u gradskoj vijećnici predstavilo plan zapošljavanja žena iz skupine teže zapošljivih žena koje će tijekom 24 mjeseca skrbiti o starijim i nemoćnim osobama s užeg i šireg područja grada Siska.

 

Radi se o programu kojim je uključeno tek 6 žena

S obzirom na evidentiran veliki broj nezaposlenih ženskih osoba preostaje samo očekivati kako će se što prije pronaći model da se taj broj smanji i zaposli puno veći broj žena.

Foto:Pixabay.com