Koronavirus 19.03.2020.: Vijesti Stožera Sisačko-moslavačke županije


U izolacijskoj jedinici Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak smješteno je 5 pacijenata od kojih su kod 3 pacijenta laboratorijske pretrage na novi koronavirus pozitivne. Do sada je uzeto 40 uzoraka za laboratorijsku pretragu na novi koronavirus. Novooboljelih nema.
Povećava se broj osoba pod zdravstvenim nadzorom tipa samoizolacije kod kuće u trajanju od 14 dana te trenutno imamo 370 osoba pod zdravstvenim nadzorom tipa samoizolacije kod kuće.

Roman Rosavec: Načelnik Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije

Suočeni smo s većim brojem kršenja propisanih mjera provedbe zdravstvenog nadzora tipa samoizolacije u kući što može anulirati sav do sada poduzet trud u sprječavanju pojave i širenje ove bolesti, stoga apelira se na sve
stanovnike Sisačko-moslavačke županije neka provode odgovorno zdravstveno i socijalno ponašanje

 

S poštovanjem,

Načelnik Stožera civilnog stožera Sisačko-moslavačke županijedoc.
dr. sc. Roman Rosavec v.r.