Prema današnjem (PONEDJELJAK) podnevnom izvješću Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

Izvješće:

1. Odluka o privremenom zatvaranju odmorišta Novska jug za sva vozila osim za teretna
vozila u tranzitu
2. Preporuka građanima u komunikaciji s tijelima javne uprave i javnim ustanovama u
sisačko-moslavačkoj županiji
3. Odluka o radu Domova i utvrđivanja ordinacija za pregled bolesnika pod sumnjom na
zarazu koronavirusom
4. U izolacijskoj jedinici Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak smještena su 4 pacijenta.
Kod 3 pacijenta je laboratorijskim pretragama potvrđen koronavirus, a kod 4 pacijenta
se nalazi čekaju. Povećan je broj osoba pod zdravstvenim nadzorom (samoizolacijom
kod kuće u trajanju od 14 dana).

 

Roman Rosavec: Načelnik Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije

“Pozivam na odgovorno ponašanje svih građana kako bi se zadržalo postojeće pozitivno stanje u obrani od korona virusa”