Ove akademske godine studenti koji se voze na relaciji Sisak – Zagreb imaju pravo na subvencioniranje vozne karte Auto prometa Sisak u sljedećem omjeru:

25 % od Sisačko-moslavačke županije

25 % od Grada Siska i

25% od Auto prometa Sisak

Ovakvom raspodjelom i Grad i Županija zasigurno će pomoći da se bar malo rastereti kućni budžet obiteljima koje imaju studenata.

Izvor:Auto promet Sisak