Udruga za brigu o djeci i mladima „Radost“ Budaševo ovoga Božića pripremila je izložbu „Jaslice moga kraja – Budaševo“ – čiji su autori izložbe upravo mali i malo veći Budaševčani.

Svoje likovne radove na zadanu temu djeca su ostavljala u za to predviđenu kutiju koja se nalazila na ulazu u župnu crkvu.
Većina je likovni zadatak odradila u školi gdje su se, zajedno sa svojim učiteljicama uključili u izradu jaslica budaševskog kraja.
Radovi su se primali do 22. prosinca 2020., a nakon toga je postavljena izložba dječjih radova u prostoru ispred crkve, tj. lijevo od glavnog ulaza u crkvu.
Svi su radovi plastificirani kako bi bili zaštićeni od vremenskih neprilika uslijed izlaganja na otvorenom.
Jaslice u kojima se rodio Isus ukrašene su motivima Budaševa (motiv crkve, bare Tišine,škole, stare posavske kuće …).
Izložba radova otvorena je jučer, 24. prosinca 2020., a na nju su pristigla 54 likovna rada, vrlo maštovito osmišljena i realizirana.

„ Ideju o samoj izložbi inicirao je i aktivno sudjelovao u njezinom provođenju tajnik naše Udruge-Siniša Medarić. Zamisao o izložbi je izvrsno prihvaćena u samoj Udruzi te od strane djece koja su lijepo reagirala na ponuđenu temu.
U ovim specifičnim uvjetima i vremenima nastojimo održati Udrugu „živom“ te provodimo različite aktivnosti kojima potičemo djecu i mlade da se uključe u život zajednice. Odaziv je vrlo dobar i mi smo zadovoljni što možemo osmisliti i ponuditi sadržaje kojima potičemo angažman najmlađih Budaševčana te im na taj način olakšavamo hod kroz ove, za sve nas neobične životne situacije“, rekla je predsjednica Udruge „Radost“ Ljiljana Slunjski.