Izložba: Izrada i pečenje keramike na neolitički način


U četvrtak, 27. veljače u 19 sati u Gradskom muzeju Sisak otvorit će se gostujuća izložba Arheološkog muzeja Istre pod nazivom „Izrada i pečenje keramike na neolitički način“.

Autori izložbe su dr. sc. Romuald Zlatunić, viši kustos Arheološkog muzeja Istre i nedavno preminula keramičarka Marina Orlić.
Dr. sc. Romuald Zlatunić će predstaviti tehnološki proces nastanka i pečenja keramičkih posuda prema originalima nastalim u neolitičkom razdoblju Istre. Postupci izrade i pečenja posuda prikazani su u kratkom dokumentarnom filmu autora Kristijana Burlevića čiji će rad biti prikazan na izložbi.

Izložba je sastavljena od izložbenih panoa, originalnih neolitičkih keramičkih ulomaka, replika eksperimentalno izrađenih posuda, kultne posude – ritona, antropomorfne zvonaste figurice – falusa, antropomorfnih figurica kao i većeg broja namjerno razbijenih ulomaka eksperimentalno pečenih posuda i pločica (koje su se koristile kod tehnoloških analiza lončarije).

Izložbu prati i katalog kroz koji se prikazuje problematika nastanka i proizvodnje posuda u neolitičkom lončarstvu. U predstavljenim poglavljima u knjizi ukazuje se na nastanak keramičkih proizvoda od prvih pokušaja proizvodnje u ranoneolitičkom razdoblju sve do kasnijeg neolitika, kada se ta obrtnička nespecijalizirana djelatnost u potpunosti razvila. Tako se u prvom dijelu ukratko govori o neolitičkom razdoblju na području Istre i istočne obale Jadrana, s evidentiranim nalazima prve pojave keramičkih posuda oko 6100.-5750. godina pr. Kr. pa sve do kraja neolitika, kada je vidljiva intenzivnija proizvodnja i upotreba različitih keramičkih predmeta. U drugom se dijelu kroz arheološko i etnoarheološko tumačenje arheologa te keramičarsko tumačenje lončara objašnjava neolitički način proizvodnje i pečenja keramičkih posuda. Potom se on rekonstruira kroz eksperimentalno istraživanje, sastavljeno od nekoliko faza, u koje je uključeno vađenje prirodnog zemljanog sedimenta, oblikovanje glinene smjese i posuda te pečenje posuda na otvorenom.

Dan nakon otvaranja izložbe, 28. veljače. 2020. godine u Gradskom muzeju Sisak održat će se i edukativno-kreativna radionica na temu izrade keramike.