“Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.“

Zvuk violine!! Sasvim poseban zvuk pun snažnih emocija. Radost, tuga,  nostalgija, bol, ljubav…..često zvuči poput pjesme anđela. Ne znam baš kako zvuči pjesma anđela, no sigurna sam da je neopisivo lijepa….. tako nekako doživljavam i zvuk violine. Uživam kad to krhko i elegantno glazbalo progovara vođeno prstima violinista. Imam jednu malu prijateljicu koja s puno ljubavi „progovara“ preko svoje violine. Slušajući jednu njezinu, po mnogo čemu posebnu izvedbu, sjetila sam se priče koju sam davno pročitala……

Jedan je violinist silno želio imati čuvenu i skupocjenu Stradivarijevu violinu. Bio je imućan, ali je svoje bogatstvo već prije podijelio potrebitima i nije mu ostalo dovoljno novca da si priušti taj dragocjeni instrument. Nakon podosta vremena ipak je uspio prikupiti  novac, no violina je već bila prodana poznatom sakupljaču vrijednih glazbala. Pošao je violinist k njemu s nadom da će mu ovaj prodati violinu, ali sakupljač nije želio ni čuti za to. Na odlasku, zamoli ga violinist dopuštenje da samo odsvira nešto. Sakupljač se složio, a violinist je svojom svirkom oduševio sve koji su se našli u blizini, baš kao što je i mene zadivila moja mala prijateljica s početka ove priče. Vlasnik violine bio je dirnut do suza, darovao je instrument violinistu zamolivši ga neka krene u svijet i glazbom usreći sve koji će ga slušati. Tako je i bilo….

A mi? Što nas usrećuje? Kakvi su to zvuci, kakve i čije riječi nas čine sretnima? Ne bi li nam upravo Isusove riječi koje slušamo trebale zvučati poput najljepše glazbe i činiti nas sretnima? Čujemo li tu ljepotu izgovorene riječi, razumijemo li poruku? Ako je tako, to je najljepša moguća glazba za naše srce i dušu. Zato te riječi trebamo, ne samo slušati i zadržati za sebe, već nam je obveza da ih prenosimo dalje, barem ljudima koji su nam bliski. Oni ih onda prenose nekim drugim ljudima kako bi se čule po svem svijetu te poučile i ojačale mnoštvo, oduševile ga i zauvijek ostale negdje u srcu i dubini duše poput jedinstvenog zvuka Stradivarijeve violine.

Fotografija: Pixabay