Jednog davnog ljeta hodala sam plažom. Sunce je polagano zalazilo na počinak, dok su valovi nježno mreškali površinu vode. Bila je večer, sa svojom obitelji hodala sam obalom uživajući u mirisu mora i glasanju galebova. S nama je bila i moja kćerkica. Iako je sada već odrasla, tada je imala tek četiri godine. Inače poslušna djevojčica te je večeri bila čangrizava, plačljiva, bezvoljna. Uzela sam je u ruke. Zajedno smo došle do mora i čučnule u vodu dopuštajući valovima da nam svako malo poškakljaju prste. Nježno smo dodirivale raznobojno cvijeće koje je svoje grane pružalo izvan raskošnih mediteranskih dvorišta.

Ubrzo smo svi odustali od šetnje i pošli prema vikendici. No, iznenada mi se moja djevojčica istrgnula iz zagrljaja i potrčala prema moru. Panično sam pošla za njom, ali ona se ubrzo zaustavila i spustila ručicu u vodu. Iz nje je izvukla nešto. Otvorila je dlan, a na njemu je bio kamenčić kakvoga još nikada nisam vidjela. Bio je svijetloplave boje, kao da je načinjen od obojanog stakla. U čudu sam promatrala taj kamen sve dok mi moja kćerkica nije postavila pitanje. Od kuda se taj kamen našao upravo ovdje? Prvo što mi je palo na pamet je bilo ne znam, skoro sam joj to i odgovorila, ali tada sam nešto shvatila. Malena djevojčica je sa zanimanjem gledala prema meni čekajući odgovor. Nekoliko trenutaka kasnije priča je, poput žive vode, potekla iz mojih usta.

Davno, još u vrijeme kada čovjek nije kročio zemljom, događala su se čuda. Svatko je tragao za svojim čudom i uvijek bi ga pronalazio. Drveće je čudom smatralo svoje krošnje ispunjene prekrasnim cvjetovima, životinje su čudom smatrale hranu koja im je svaki dan davala snagu za nove pohode, a vjetar je čudom smatrao prostranstva kojima je mogao slobodno putovati. Ipak, netko nije bio zadovoljan. U morskim dubinama, kamenje je žalovalo. Iako su mu mnogi govorili da je čudo sve ono što ga okružuje, da je čudo sama mogućnost da živi u prostoru ispunjenom takvom raznolikošću. No kamenju u morskim dubinama odgovor nije bio dovoljan. Ono je uvijek žudilo za onim većim. Jednoga dana iznenada se pojavilo došlo rješenje za njihove probleme. Svaki će kamen, jednoga dana u svome životu, proputovati sve zemaljske vode upijajući znanje o čudu, a na samome kraju će biti velikodušno nagrađeno.. No, također je postojala i cijena. Putovanje će u potpunosti promijeniti svo kamenje, ne samo po obliku i boji, nego i po osobnosti.

Godine se prolazile, a sve se više i više kamenja uputilo na putovanje. Tako je jednoga dana došao red na maleni sivi kamen. Po izgledu se nije razlikovao od ostalih, veličinom je bio prosječan, a njegova osobnost savršeno je zrcalila ostale. Na taj sudbonosan dan, dopustio je da ga morske plime odvedu u avanturu života. Svakim korakom, uočavao je mnoga čuda. Ono što ga je najviše iznenadilo bilo to što su sva čuda na koja je naišao bila mala. Pčeli je čudo bio cvijetak iz kojega je izvlačio nektar, ptiću je čudo bio crv kojega mu je majka donijela, a drvetu su čudo bili plodovi koji su dolazili nakon cvijeća u proljeće. Kroz samo putovanje, kamen je shvatio što uistinu jest čudo. Svo kamenje je uvijek zamišljalo čudom nešto veliko, čarobno, ogromno, no nikada nisu mislili da bi čudo bilo sve ono lijepo što ih je okruživalo, sve one prekrasne ribe koje su im dolazile u posjete, svo ono bilje koje se ukorijenilo među njima. Kada je to shvatio, kamen je gorko zaplakao želeći se vratiti svojoj kući. No to nije bilo moguće. Svo kamenje je prihvatilo platiti cijenu kako bi otkrilo što je to čudo. Kamen je sa strepnjom čekao koju će cijenu on morati platiti. No odgovora nije bilo. Struja ga je nastavila nositi svim zemaljskim vodama. Kamen je napokon pomislio kako je to cijena spoznaje pojma čuda. To putovanje koje nema kraja ni konačnog odredišta. Ili je cijena ipak nešto drugo?

Kada ga je u ruke primila malena djevojčica, sa sigurnošću je spoznao kako je njegova cijena biti nečije čudo. Biti ono što će pomoći zabrinutome da zaboravi trenutne brige, tužnome da u tami nađe svjetlost i da u trenutcima teškoća otkrije tračak nade, zraku radosti, da prepozna i spozna svoje, odozgora poslano mu čudo.

Izvor: M.S.
Foto: @beautifulbeachesdestination