Često mladi učitelji i roditelji zaziru od pomisli o učenju u kombiniranom razrednom odjelu. Kombinirani razredni odjeli su odjeli u kojima se istovremeno nastava odvija s dva, tri ili četiri razreda u istoj učionici. U manjim seoskim sredinama gdje je sve manje djece, a velika, matična škola podosta udaljena, postoje škole s kombiniranim odjelima.

Razredi su oformljeni od 1. i 3., 2. i 4., ili 2., 3., i 4. razreda, ali moguća je i četverorazredna kombinacija 1., 2., 3. i 4. razreda u jednom prostoru. Tijekom rada u nastavi izmjenjuju se neposredni rad (učitelj radi sa svim učenicima) i posredni rad ili aktivno učenje (učenici rade samostalno, u parovima ili u skupinama na određenim zadatcima). U kombiniranom razrednom odjelu posredni i neposredni rad svakodnevno se izmjenjuju na svakom nastavnom satu. Tako za vrijeme samostalnog rada učenika jednog razreda, učitelj ima vremena posvetiti se radu s učenicima drugog razreda, čitajući ili obrađujući novo gradivo. Doima se teško zamisliti ovakav način rada, ali kada se krene u izvođenje nastave, i učitelj i učenici se naviknu.

Roditelji sada imaju slobodu odluke kamo će upisati svoje prvašiće, u malenu i bližu školu s kombiniranim odjeljenjima, ili u udaljeniju i veću školu. Jako malo roditelja uvažava upisna područja i mjesto gdje žive. Boje se kako njihovo dijete neće usvojiti gradivo kao u većoj školi. No, ukoliko je učitelj sposoban i educiran, nastava ne trpi, a učenik dobiva puno više nego da je pohađao niže razrede u velikoj školi. Učenici različitih uzrasta su zajedno, međusobno su povezani, prate međusobno što koji razred radi. Mlađi uz svoje gradivo posluša i nadogradnju gradiva iz višeg razreda, a stariji ponove ranije naučeno. Učitelj može povezivati nastavne jedinice, što je i preporučljivo u Školi za život.

Kao primjer, učenici 1. razreda iz matematike vježbaju zbrajanje i oduzimanje do 10, učenici 2. razreda uče množenje brojem 5, a 4. razred ponavlja pisano dijeljenje jednoznamenkastim brojem. Učitelj prvo objašnjava što će se raditi, s prvašićima vježba pred pločom, potom obrađuje novo gradivo množenja, učenici koji vježbaju rade samostalno, a onda mijenja redoslijed rada, a svi učenici slušaju i u svemu aktivno sudjeluju.

U kombiniranim razredima uvijek je živo i aktivno! Svaki sat se pomno isplanira, pripremi se prezentacija, listići, priča koja će povezati i zainteresirati sve uzraste u učionici. Kao i u čistom odjeljenju gdje nikad nije rad sa svim učenicima istih sposobnosti i navika učenja, tako je i u kombiniranom odjeljenju potrebno osmisliti svakodnevni rad za sve, iz dana u dan. Učenici nisu ništa manje zainteresirani za rad u kombiniranim razredima, nego što su u čistim razredima. Učionica je također posebno osmišljena, klupe posložene da svi vide svoju ploču, a učenički radovi pomno izloženi jer i učionica pomaže u motivaciji različitih uzrasta djece.

Loša strana u ovom modernom svijetu je slabaa opremljenost malene škole, nedostatak dvorane, no i tu se doskoči izvođenjem tjelesne i zdravstvene kulture na otvorenom i igranjem društvenih igara za vrijeme lošeg vremena.
U maloj školi posebno je toplo ozračje, učenici i njihova učiteljica dišu kao jedno. Stvori se navika učenja, usvoji razredna disciplina i međusobno poštovanje i uvažavanje. Ukoliko dođe do problema, sve se riješi razgovorom. Roditelji i zajednica pomažu u svim školskim akcijama i obilježavanju tematskih dana. U radu u kombiniranim odjelima pozitivnih stvari je daleko više nego onih loših. Mnogo je ljudi stvorilo izvrsne školske početke radom i učenjem u malenim školama i s radošću ih se sjećaju.

Male, seoske škole imaju svoju povijest i uvijek su bile centar događanja u mjestu, a sada im velikoj većini prijeti zatvaranje. Djece je danas sve manje, i selu i u gradu, obitelji iseljavaju.
Nadajmo se da će budućnost donijeti neku novu nadu i boljitak svima, posebno malim sredinama.

Izvor: Č. Ž.