Iz Lučke uprave Sisak zatražili smo informacije o fazi izgradnje komunalnog pristaništa u Sisku, vrijednog projekta koji je po prvi puta uspio ujediniti i Grad i Županiju.

Za sve koji još ne znaju, izabrana lokacija za komunalno pristanište je na području ispod stadiona N.K. Segeste u gradu Sisku. Komunalno pristanište Sisak dimenzionirano je tako da omogućava obostrano postavljanje plutajućih gatova i privez 118 brodica po dužini akvatorija, a uz dodatno uređenje jugoistočnog nastavka akvatorija i dodatnih 76 vezova dobiva se 194 veza.

Priključkom na instalacijske ormariće osigurava se opskrba strujom i vodom za svako plovilo.

Brodice su kategorizirane u 4 kategorije: do 5 m, 5-6 m, 6-8 m i 8-10 m.

Kako teku radovi?

Plan gradnje sastoji se od tri faze. U tijeku je 1. faza radova koja obuhvaća grube građevinske radove do kote 94 m.n.m. i predstavlja početak formiranja konačnih profila te osigurava stabilizaciju teritorija.

Radovi nisu započeli u proljeće ove godine radi procedure javne nabave i žalbenog postupka, no završetak prve faze radova planiran je u 11. mjesecu ove godine. Nastavak gradnje se očekuje odmah po završetku 1. faze, a po definiranju i osiguranju financijskih sredstava.

Ono što je bitno naglasiti je kako su smještajni kapaciteti po završetku radova čak 194 veza.

Građevinski radovi obuhvaćaju izradu bazena / akvatorija komunalnog pristaništa i obaloutvrda koje ga obuhvaćaju. U jednom dijelu teritorija formira se plato nasipavanjem depresije obale sa svrhom izgradnje stalnog parkirališta i objekta sadržajno vezane zgrade. Na to je vezan prostor navoza za čamce kojim će se građani moči služiti prilikom porinuća ili izvlačenja svojih plovila i sezonsko parkiralište. Cijeli prostor se stabilizira ugradnjom podzemnih čeličnih talpi. Akvatorij komunalnog pristaništa odvojen je od matice rijeke kamenim nasipom opločenim betonskim blokovima tako da onemogućuje prilaz komunalnom pristaništu od strane vode izuzev pristupnim otvorom postavljenim na nizvodnoj strani.

Lučka uprava Sisak je prema pravilima unutarnje plovidbe i svojoj ulozi izgradila kapacitete koji omogućavaju daljnji razvoj

  • navoz za brodove i brodogradilišno pristanište u Galdovu gdje je moguće obaviti novogradnju i sve servise za plovila i motore
  • u centru grada postavljen je u funkciji pristana brod Biokovo i formirano javno putničko pristanište za veća plovila i prihvat putnika uz mogućnost obavljanja carinskih i drugih formalnosti.
  • započela izgradnju komunalnog pristaništa kao svojevrsnog oblika riječne marine

Ovime se zaokružuju preduvjeti za razvoj riječnog turizma u kome nautički turizam može biti značajna razvojna odrednica grada na tri rijeke i neposredne blizine PP Lonjsko polje.

Hoćemo li to znati iskoristiti?