Na stranicama Hrvatskih voda stoje informacije kako je u Hrvatskoj Kostajnici  došlo do proklizavanja brda, uslijed kojeg je srušeno 6 kuća i još je nekoliko oštećeno.

Na mjesto događaja upućene su DVD Hrvatska Kostajnica, HMP Sisak i PP Hrvatska Kostajnica.

Mjere obrane od poplave:

    • vezano uz visinu vodostaja rijeke Save na mjerodavnom vodomjeru Jasenovac, na kojem je 13. 3. 2018. u 14 sati zabilježen vodostaj +852 cm s tendencijom daljnjeg porasta, Hrvatske vode su u 15 sati donijele Rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava za Sektor D, branjeno područje 10, Mali sliv Banovina, dionica D.17.
    • vezano uz visinu vodostaja rijeke Sunje na mjerodavnom vodomjeru Sunja, na kojem je 13. 3. 2018. u 12 sati zabilježen vodostaj +218 s tendencijom daljnjeg opadanja, Hrvatske vode su u  13 sati donijele Rješenje o ukidanju izvanrednih mjera obrane od poplava za Sektor D, branjeno područje 10, Mali sliv Banovina, dionice D.10.27 i D.10.28.
  • Izvor: Hrvatske vode