Iz Gradske tržnice Sisak obavještavaju cijenjene kupce kako na državne praznike u dane 22. i 25. lipnja 2018., neće poslovati.

Mole posjetitelje da se u dane između, opskrbe svježim namirnicima iz bogate ponude domaćih OPG-ova.