GRADONAČELNICE ZAŠTO ŠUTITE O POŽARU OTPADA U SISKU? ZAŠTO DA MALI SIŠČANI ODRASTAJU U SMRADU OPASNOG OTPADA?


Sisak je na pragu da postane prijestolnica otpada, ne samo za otpad koji nastane na području grada, nego i za zagrebačko i svako drugo smeće. Zašto sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček nakon nedavne katastrofe koju su spriječili hrabri vatrogasci s područja Siska, Petrinje, Kutine, Lekenika i drugih mjesta, šuti o zbivanjima u Novom Pračnu gdje se zapalila velika količina otpada?

Za sve one koje misle da se pitanje otpada gura pod tepih samo u većim sredinama, vidimo da vlast u Sisku širokih ruku dočekuje opasni i neopasni otpad.

Gradsko vijeće Grada Siska na sjednici održanoj 17. travnja 2019. godine donijelo je Zaključak o raspravi o obradi i zbrinjavanju opasnog i neopasnog otpada u Gradu Sisku (KLASA: 351-04/19-01/7, URBROJ: 2176/05-02-19-2) kojim se traži da se u prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Siska, uvrsti odredba kojom se zabranjuje gospodarenje opasnim otpadom na području proizvodno-poslovne zone Novo Pračno.

Mimo toga, posve suprotno, Gradska uprava na čelu s Kristinom Ikić Baniček ide s drugačijim Prijedlogom III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Siska, i to u članku 71.a, stavak 5., koje glase „Sukladno zaključku Gradskog vijeća Grada Siska na području proizvodno-poslovne zone Novo Pračno nije dozvoljena gradnja novih građevina za gospodarenje otpadom“. Ovo „novih“ označava doslovno to što piše: nove građevine, a postojećima i onima koji su ishodili netom građevinsku dozvolu za gradnju omogućava i nastavak i gradnju projekta gospodarenja opasnim otpadom. Iz ovoga je razvidno da gradonačelnica, u prijedlogu prostornog plana tekst zaključka Gradskog vijeća mijenja, iz čega proizlazi da to ide na ruku tvrtki Rijekatank d.o.o.. Podsjećamo, Grad Sisak je prodao zemljište navedenoj tvrtki, znajući što planiraju na njemu, a potom im je izdao građevinsku dozvolu za građevinu za gospodarenje opasnim i neopasnim otpadom, unatoč protivljenju građana, a napose i Gradskog vijeća, da se u poslovnoj zoni Novo Pračno vrši djelatnost gospodarenja otpadom.

Gradonačelnice stanite pred svoje sugrađane, iz čijeg se novca izdvaja i za Vašu plaću i otvoreno recite zašto ne poštujete zaključak Gradskog vijeća koji jasno glasi da se „zabrani gospodarenje opasnim otpadom na području proizvodno-poslovne zone Novo Pračno“?

Vidjeli smo svi kakve materijalne štete nanose požari u Dalmaciji, što na žalost proživljavaju stanovnici, u kakvom dimu su napustili svoje domove, da je igdje bilo blizu odlagalište opasnog otpada, kako bi tek to završilo?

Niste dobili mandat gradonačelnice da bi mali Siščani odrastali u smradu, da bi strepili hoće li se iz dana u dan rasplamsati vatra na nekom odlagalištu otpada i otrovati pola Siska i okolica.

Stanje je alarmantno. U pitanju su životi. Kako da stanovnici Novog Pračna i Capraga, Komareva, Mošćenice spavaju mirno kad postoji bojazan da im prva osoba Grada Siska odobrava ili potiče razvoj Siska kao prijestolnice otpada?

Izvor: GO HDZ Sisak