MEGA-PROJEKT U SUSJEDNOJ OPĆINI

Potpisan ugovor o gradnji 570 milijuna kuna vrijedne fotonaponske elektrane na Poslovnoj zoni MV Mahovo

Na području poslovne zone Općine Martinska Ves (Mahovo) uskoro kreće izgradnja samostojeće fotonaponske elektrane vrijedne 457 milijuna kuna plus pdv, snaga elektrane je 60 MW električne energije. Procijenjena godišnja proizvodnja je 76 GWh sati.

Solarna elektrana u Općini Martinska Ves prvi je projekt takvog tipa u SMŽ, a ta bi investicija lokalnoj samoupravi trebala donositi od 3.6 do 6 milijina kuna godišnje. Potpisani su ugovori između Općine Martinska Ves i tvrtke Photo Volt d.o.o. koja će investirati u izgradnju sunčane elektrane ‘MVES 60’, na zemljištu Poslovne zone Mahovo. Treba napomenuti da će dio elektrane biti financiran fondovima Europske unije.
Tako bi se prihodi Općine Martinska Ves trajno povećali za cca 60%.

Rad i održavanje postrojenja će uključivati 6 stalnih djelatnika i značajan angažman lokalnih OPG-ova.

 

Dokumenti:
2. KOPIJA PLANA
3. MVES 60-razmjettaj solarnih modula- kƒbr 6.1_7_18
PREZENTACIJA Mahovo

 


Image by Sebastian Ganso from Pixabay