Gradonačelnica Grada Siska raspisala je javni natječaj za prodaju nekretnina.

U naravi su to oranice, livade, voćnjak te udio u vlasništvu kuće u Galdovu i Topolovcu.

Rok za dostavu počinje teći 30. svibnja 2018. godine u 08.00 sati, a ponude moraju
biti zaprimljene do 13. lipnja 2018. u 14.00 sati, bez obzira na način dostave.

Više o ovom natječaju pročitajte ovdje.


Foto:Pixabay.com