Unatoč šteti koju je na objektima Glazbene škole Frana Lhotke uzrokovao razorni potres krajem prošle godine, Glazbena škola i ove godine vrši upise učenika u osnovnu glazbenu školu i u prvi pripremni razred srednje glazbene škole.

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

Dob polaznika pri upisu je u pravilu od 7 do 10 godina.

Osnovna glazbena škola traje 6 godina. Tijekom cijelog školovanja učenici kroz učenje glazbe usvajaju i razvijaju glazbene vještine i sposobnosti, psihomotoričke sposobnosti te bolju koncentraciju. Učenje glazbe potiče apstraktno razmišljanje, samokontrolu te organiziranost i disciplinu u radu. Dva puta tjedno učenici imaju individualnu nastavu glavnog predmeta (instrument) te skupnu nastavu solfeggia-teorije, a od trećeg razreda započinje i skupno muziciranje (zbor-orkestar). Nastava se odvija u turnusima obrnuto od nastave u osnovnoj školi. Nakon osnovne glazbene škole učenici mogu nastaviti školovanje u srednjoj glazbenoj školi .

Učenici koji upisuju prvi razred glazbene škole mogu upisati sljedeće instrumente: klavir, harmoniku, gitaru, tambure, violinu, violončelo, flautu,trubu, klarinet, saksofon, rog i trombon.

U glazbenoj školi u Petrinji mogu upisati: klavir, gitaru, saksofon, klarinet, trubu, trombon i rog.

PRIJAVE I PRIJEMNI ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU

– Zbog ograničenog broja mogućeg upisa u Glazbenu školu, polaže se prijemni ispit za koji nije potrebno predznanje. Na ispitu učenik pjeva pjesmu po svojemu izboru i ponavlja jednostavne melodijsko-ritmičke diktate.

– Prijave se vrše u isključivo ONLINE do 11.6.2021. godine. Prijavnica se nalazi na mrežnim stranicama škole: https://fran-lhotka.hr/

– Raspored prijemnih ispita bit će objavljen 14.06.2021. godine na mrežnim stranicama škole

– Prijemni ispiti za I. razred osnovne glazbene škole održat će se 16. i 17.06.2021. prema objavljenom rasporedu, u Sisku i Petrinji.

– Objava rezultata bit će na oglasnoj ploči Škole i mrežnim stranicama – 23.6.2021.

– Upisi učenika koji su uspješno položili prijemni ispit održat će se 28. i 29.6.2021. u tajništvu Škole (08.00-15.00h)

– Eventualni prijemni ispiti u jesenskom roku na nepopunjena mjesta održat će se u rujnu.

I. PRIPREMNI RAZRED
U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici koji u pravilu nisu pohađali osnovno glazbeno obrazovanje. Pripremni program traje dvije godine. Programi koji se mogu upisati u prvi pripremni razred su: pjevač, saksofonist, klarinetist, rogist, trubač, trombonist i teoretičar. U prvi pripremni razred upisuju se u pravilu učenici od 10 do 15 godina starosti, a iznimku čine zanimanja: glazbenica pjevačica do navršene 20. godine života i glazbenik pjevač, do 22. godine života.
I. srednje: Redoviti učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole u dobi do 17 godina, a najkasnije do 18 godina života. Izuzetak od ove odredbe odnosi se na zanimanja glazbenica pjevačica do navršene 22. godine života odnosno glazbenik pjevač do navršene 24. godine života.

U prvi razred pripremnog obrazovanja i u prvi razred srednje glazbene škole upisuju se učenici u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Učenici se prijavljuju i upisuju elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole https://www.upisi.hr

Participacija roditelja u sufinanciranju svih programa plaća se 1800,00 kn u deset mjesečnih obroka od 170,00 kn, + 100,00 kn participacije pri upisu. Najam instrumenta naplaćuje se mjesečno 50,00 kn. Roditelji učenika korisnika dječjeg doplatka bit će oslobođeni plaćanja participacije i najma instrumenta.

Više informacija potražite na mrežnim stranicama Škole: https://fran-lhotka.hr/informacije/upisi/

Izvor: fran-lhotka.hr
Foto: fran-lhotka.hr