FOTOGALERJA: Prva večer 16. Susreta hrvatskih malih vokalnih sastava


Dvorana Miroslav Miletić Glazbene škole Frana Lhotke bila je mjestom 16. Susreta hrvatskih malih vokalnih sastava, festivala posvećenog vokalnom stvaralaštvu u organizaciji Hrvatskog sabora kulture u suradnji sa Zajednicom kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-moslavačke županije, a pod pokroviteljstvom Županije sisačko-moslavačke i uz materijalnu potporu Ministarstva kulture RH.

Riječ je o jednoj od 10 nacionalnih manifestacija koje na godišnjoj razini organizira Hrvatski sabor kulture, krovna organizacija kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj.

Fotogalerija