Siščani će uskoro otpad moći sortirati u odvojene spremnike. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira nabavu spremnika za Siščane u visini do 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurat će se u proračunu Grada Siska.

Tako će se na sisačkim ulicama uskoro naći  30 460 spremnika od čega  12 084 za papir,  12 018 za plastiku, 160 spremnika za tekstil te 6 198 kompostera.  Fond će provesti postupak javne nabave, nakon čega će spremnici biti dostavljeni Gradu Sisku i podijeljeni korisnicima.

Tako će neuredna odlagališta i pretrpani kontejneri s nerazvrstanim otpadom koje se znalo vidjeti i u samom centru grada, postati prošlost.