Grad Sisak i Sisačka biskupija raspisali su natječaje za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2018./ 2019.

Grad Sisak
Na web stranici Grada Siska (u kategoriji Natječaji i javni pozivi) objavljen je natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska. Za akademsku godinu 2018./2019., Grad Sisak dodijelit će 30 stipendija. Pravo prijave na natječaj imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Siska sa statusom redovnog studenta i pod uvjetom da ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu. Prijave na natječaj podnose se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na porti Gradske vijećnice, Rimska 26 u Sisku ili na web stranici Grada Siska. Prijave na natječaj s propisanom dokumentacijom potrebno je dostaviti do 5. studenoga 2018. godine na adresu:
Grad Sisak
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Rimska 26, 44000 Sisak.

Sisačka biskupija
Biskupijska zaklada „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“

Sisačka biskupija donijela je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija zaklade „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“ u akademskoj godini 2018./2019. Natječaj je otvoren od 22. listopada do 5. studenoga 2018. godine, a na njega se mogu javiti studenti koji zadovoljavaju propisane uvjete.

Pravo prijave na natječaj imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Sisačke biskupije, redovito upisani na neku visokoškolsku ustanovu u RH, studenti prve
godine studija s minimalnim prosjekom ocjena zadnja dva razreda srednje škole od 4,0 i minimalnim prosjekom ocjena obaveznog dijela državne mature od 3,5, studenti druge godine studija na više s minimalnim prosjekom ocjena od 3,5, studenti na poslijediplomskom doktorskom ili drugom studiju te studenti koji za ovu akademsku godinu već ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane prvi put na prvu godinu studija u akademskoj godini 2018./2019.), studenti koji su na tome studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu, studenti koji su u akademskoj godini 2018./2019. drugi put u statusu redovitoga studenta upisali prvu godinu studija na istoj razini, studenti koji su mijenjali i upisivali studijski program na istoj razini studija te studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2018./2019.
U prijavi je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
– molba
– preslika osobne iskaznice
– potvrda obrazovne ustanove o upisu na redovito školovanje u akad. god. 2018./2019.
– potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija za
studente viših godina (ovjereni prijepis ocjena)
– preslika svjedodžbe zadnja dva razreda srednje škole za studente 1. godine
– preslika svjedodžbe o položenoj državnoj maturi za studente 1. godine
– izjava o članovima zajedničkog domaćinstva
– potvrda Porezne uprave o visini dohotka za sve članove domaćinstva
– potvrda poslodavca o mjesečnim primanjima zaposlenih članova domaćinstva za razdoblje
od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju
– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
– dokaze o priznanjima i postignućima na natjecanjima
– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, više braće i
sestara – rodni list za predškolsku dob, odnosno učeničke i studentske potvrde, dokazi o
invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelja i slično)
– preporuka vlastitog župnika (koji istu upućuje na adresu Zaklade)
– izjava o korištenju osobnih podataka
Traženu dokumentaciju preporučamo dostaviti putem internet stranica Zaklade (Poveznica).

Izvor: Grad Sisak, Sisačka biskupija
Foto: pixabay