Od veljače ove godine za pacijente radi dnevna bolnica za psihijatriju u okviru Doma zdravlja Sisak u Capragu.

Budući da se s početnih petnaestero pacijenata broj povećao, pacijentima je tako i u gradu Sisku omogućena dostupnost liječenja  kroz  psihijatrijsko liječenje, individualni suport/psihoterapiju psihofarmakoterapiju, psihoterapijske grupe, psihoedukacijske grupe, edukacijske grupe, radnu terapiju (okupacijsko-kreativnu i rekreativnu terapiju). Multidisciplinarni tim ove Dnevne bolnice čine liječnica psihijatar-subspecijalist psihoterapije, magistra sestrinstva, prvostupnica sestrinstva te radni terapeuti.

 

Foto: Neuropsihijatrijska bolnica dr. Ivan Barbot Popovača