Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sisak Novi raspisalo je:

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta domar – na određeno-puno radno vrijeme– 1 izvršitelj (m/ž)-do povratka odsutnog radnika sa bolovanja

1 DOMAR/ICA – na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto: – SSS stolar, strojobravar, električar, srodno zanimanje,vozačka dozvola B kategorije -6 mj. radnog iskustva.

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– kratak životopis i zamolbu

– presliku svjedodžbe

– presliku domovnice ili rodnog lista

– elektronički ispis staža HZMO-a

– uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Natječaj je otvoren od 01.03.2019. do 08.03.2019. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa ili Zakona mogu se pozvati na to pravo, te su dužne dostaviti pravovaljani dokaz kojim dokazuju da tu prednost ostvaruju. Prijave dostaviti  na adresu Vrtića: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak.

Sretno!