Dirljivo! Pjesma koju su djeca grada Solina namijenila djeci Banovine


Pjesma je nastala kao suradnja DV “Škrinjica”, DV “Kalimero” i Glazbene škole “Silvije Bombardelli”.
Stihove je napisala odgojiteljica Karmela Ivić, a glazbu potpisuje profesor Ivan Glavurdić.

Pjesma je nastala kao rezultat akcije “Djeca za djecu” u kojoj su djeca donirala igračke za djecu Banovine. Sad je u tijeku još jedna akcija u kojoj se prikupljaju didaktičke igračke koje će biti donirane dječjim vrtićima.
Kroz zajedništvo i suradnju ustanova Grada Solina, pjesmom širimo optimizam, šaljemo poruke ljubavi, brige, empatije. Najbolje učimo upravo od djece.

Djeca su uživala što su imala priliku napraviti nešto korisno i pomoći onima kojima je pomoć i podrška sada najpotrebnija, kroz emociju ljubavi poručili su svojim prijateljima da misle na njih, i da „Nisu sami“.

Hvala od srca!