28.7 C
Sisak
Četvrtak, 9 srpnja, 2020
Naslovnica Siscia SMŽ Digitalna pristupačnost: Prilagodba web stranica za pojedince sa senzornim ili kognitivnim poteškoćama

Digitalna pristupačnost: Prilagodba web stranica za pojedince sa senzornim ili kognitivnim poteškoćama


 

Što je digitalna pristupačnost?

Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Tko je donio direktivu (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora?

S ciljem osiguranja za sve građane jednakog i pod istim uvjetima pristupa sadržajima i uslugama javnog sektora, Europska unija donijela je Direktivu (EU) 2016/2102 o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Direktivom se obvezuju sve članice Unije na donošenje nacionalnih propisa, kojima bi se uredilo ovo područje. Zbog toga je i u RH pokrenut proces izrade i donošenja Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Kad je u RH Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora stupio na snagu?

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora objavljen je u „Narodnim novinama“ (broj 17/2019.), a stupit će na snagu dana 23. rujna 2019.

Zakon o pristupačnosti, prema odredbama Direktive, propisuje nužnost uporabe svjetskih standarda prilikom izrade mrežnih stranica, njihovog izgleda, načina navigacije kroz sadržaj, pretraživanje i strukturu.

Kako će primjena standarda utjecati na korisnike usluga?

To konkretno znači da će primjena standarda osigurati izgled i funkcije mrežnih stranica koje će biti prilagođene osobama s invaliditetom i/ili smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljena načela: mogućnost opažanja – korisnici moraju moći vidjeti podatke koji se prikazuju (ne mogu biti nevidljivi svim njihovim osjetilima), operativnost – korisnici moraju moći upravljati sučeljem (sučelje ne može zahtijevati interakciju koju korisnik ne može izvršiti), razumljivost – korisnici moraju moći razumjeti informacije, kao i rad korisničkog sučelja (sadržaj ili operacija ne smiju biti izvan njihova razumijevanja) i stabilnost – korisnici moraju moći pristupiti sadržaju uz sav razvoj tehnologije (bez obzira na razvoj tehnologija, sadržaj bi trebao ostati jednako dostupan).

Zašto je bilo potrebno donošenje Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora?

Na taj način Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora osigurava ravnopravno uključivanje i aktivnu ulogu u društvu svih osoba bez obzira na vrstu i stupanj njihovog invaliditeta i/ili smanjene sposobnosti zbog godina ili nekog drugog uzroka.

Sve dodatne informacije u vezi Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora možete dobiti slanjem upita na elektroničku adresu: pristupacnost@rdd.hr.

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora dostupan je kao audiozapis ovdje.

 

 9. ožujka 2020. u Zagrebu je održana prva radionica “Digitalna pristupačnost”

U organizaciji Državne škole za javnu upravu u Zagrebu je 9. ožujka 2020. godine održana prva u nizu radionica o digitalnoj pristupačnosti za predstavnike tijela javnog sektora na kojoj su polaznici upoznati s konceptom i važnošću digitalne pristupačnosti, zakonskim obvezama tijela javnog sektora u prilagodbi digitalnog sadržaja osobama s invaliditetom te praktičnim rješenjima u osiguranju digitalne pristupačnosti. Radionicu su zajednički osmislili i proveli predstavnici Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Ureda povjerenika za informiranje, uz sudjelovanje Saveza udruga osoba s invaliditetom i Hrvatskog saveza slijepih.

U uvodnom dijelu radionice, polaznici su se kroz predavanje i praktičnu demonstraciju koju su vodili predstavnici udruga osoba s invaliditetom upoznali s preprekama na koje osobe s različitim oblicima invaliditeta nailaze u pristupu digitalnom sadržaju i asistivnih tehnologija kojima se koriste, nakon čega je predstavljen relevantni međunarodni i nacionalni zakonodavni okvir kojim se utvrđuju obveze tijela javnog sektora u odnosu na osiguranje pristupačnosti sadržaja njihovih internetskih stranica. Radionica je nastavljena prezentacijom i objašnjenjem načela digitalne pristupačnosti, kriterija i elemenata digitalne pristupačnosti, načina i sadržaja provedbe početne procjene pristupačnosti, procjeni nerazmjernog opterećenja te izrade izjave o pristupačnost.

U poslijepodnevnom, praktičnom dijelu radionice, polaznici su na primjeru odabranih stranica tijela javnog sektora na pripremljenim obrascima analizirali usklađenost stranica sa zadanim zahtjevima pristupačnosti, nakon čega su u razgovoru predavača i polaznika raspravljeni mogući problemi na koje će u ispunjavanju zakonskih obveza nailaziti tijela javnog sektora a među kojima se ističu iznimna tehnička složenost provedbe početne procjene u odnosu na zadane kriterije pristupačnosti, nedostatak jasnih metodoloških smjernica za provedbu početne procjene te nejasni kriteriji za utvrđivanje nerazmjernog opterećenja. U zaključnom osvrtu, sudionici su se složili kako je za uspješnost osiguranja digitalne pristupačnosti potrebno osigurati uključenost svih relevantnih dionika (developera/programera, administratora i urednika) koji rade u pripremi i objavi digitalnog sadržaja te da bi, u nedostatku jasnih metodoloških smjernica EU za procjenu digitalne pristupačnosti, predloženi obrazac za samoprocjenu pristupačnosti internetskih stranica mogao poslužiti kao koristan alat za provedbu početne procjene usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti.

 


 


Font Resize