Črleno-črleno-črleno po belom

Ova naša tkalačko-vezilačka kultura u osnovi je kultura crveno-bijelog sastava. Crveno na bijelom – to je osnovni sklad u ovom našim narodnom tkalačko-vezilačkom umijeću. Vrlo je bogat registar tog crvenila na ručnicima, jastučnicama, plajtama, nošnji – od plamenih čistih cinobera žeženog rumenila do zagasitih tamnih crvenila dubokog purpura. Ta gusta crvenila prepuna su neke unutarnje snage i topline. Crveno se simbolično može usporediti sa zemljom koja daje život. Oblik kvadrata odgovara crvenoj boji, boji materije, neprozirnost crvenog odgovara teškom i statičnom  obliku kvadrata.

Duboko u povijest sežu korijeni uporabe crvenoga i njegove simbolike u narodnom ruhu. U posavsko-pokupskoj kući neprestano je zračilo to crvenilo sa stolnjaka, ručnika postavljenih oko špigla, sa krevetnine naslagane na krevetu.

Naše mužice su za glavni nakit oko vrata nosile crvene koralje, koji su stizali s juga Hrvatske. Crveni koralj bio je amajlija koja čuva od uroka.

Crvenom, kako već rekosmo, daje se dominantna uloga, dok se druge boje koriste u malim količinama da bi se tim baš naglasilo crvenilo, i to daje osebujan karakter tom našem tkalačko-vezilačkom stvaralaštvu i ljepotu narodnog ruha.

 

Izvor fotografija: selo.hr; siscia.hr