Blagdan Presvetog Trojstva


Najveće otajstvo vjere, otajstvo iz kojeg je izašla povijest spasenja ….

Katolici danas slave blagdan Presvetoga Trojstva. Ovaj blagdan slavi se prve nedjelje nakon blagdana Duhova, odnosno u nedjelju prije Tijelova.
Kršćanska je vjera vjerovanje u jednoga Boga koji je, prema Katekizmu Katoličke Crkve, jedan u trima božanskim osobama: Ocu, Sinu i Duhu Svetomu.
Tajna Presvetog Trojstva najveće je otajstvo kršćanske vjere. Iz njega je izašla povijest spasenja.
Slaveći ovaj blagdan, zahvaljujemo Bogu na djelima stvaranja, otkupljenja i posvećenja sveg naroda i svakog pojedinog čovjeka. Također ispovijedamo da je Bog nad svime, sve je po njemu i on je u svemu.
Presveto Trojstvo ispovijedamo pri svakom ulasku u crkvu dotičući blagoslovljenu vodu i izgovarajući riječi: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Cijeli kršćanski život svakog vjernika nosi pečat vjere u Presveto Trojstvo.

Izvor fotografije: Rastimo u vjeri