SIMORA besplatno izrađuje dokumentaciju za ESIF mikro zajmove!


Razvojna agencija SI-MO-RA će za sve poduzetnike s područja naše županije besplatno izraditi dokumentaciju za prijavu na ESIF mikro zajmove.

Ovog puta uz još bolje uvjete, niže kamatne stope (0,5% za SMŽ), duži poček i mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam.

Za više informacija kontaktirajte 044/ 544 205 ili simora@simora.hr